ECC-nätverket har hjälpt hundratusentals konsumenter

ECC-nätverket (ECC-Net) firar sitt tionde verksamhetsår. Under sin verksamhet, från och med 2005, har de lokala ECC-kontoren mottagit över 650 000 förfrågningar från konsumenterna gällande EU:s konsumenträttigheter – mängden ökade med 30 procent under perioden 2012–2014. Dessutom har nätverket under de tio åren hjälpt cirka 300 000 konsumenter med deras klagomål i anslutning till gränsöverskridande handel. Merparten av klagomålen i dag gäller gränsöverskridande e-handel.

Det har skett en ökning med 16 procent i antalet klagomål 2012–2014. Över två tredjedelar av klagomålen har kunnat lösas genom förlikning mellan konsumenterna och näringsidkarna.

I dag, den 2 juni, firas i Europaparlamentet i Bryssel att ECC-nätverket har verkat i 10 år. Samtidigt publicerades rapporten ”The European Consumer Centres Network – 10 years serving Europe’s consumers”, i vilken man presenterar teman för klagomål och antalet klagomål som nätverket har behandlat. Rapporten innehåller även landspecifik statistik och exempel på konsumenterfarenheter från respektive EU-land samt Island och Norge. Konsumenteuropa i Finland har ingått i ECC-nätverket sedan 2005, då verksamheten startade.

Över två tredjedelar av klagomålen gäller e-handel

Över två tredjedelar av klagomålen som ECC-nätverket tar emot gäller numera gränsöverskridande e-handel. Detta visar att konsumenterna har intresse av en välfungerande digital inre marknad. Beräkningar visar att konsumenterna kunde spara väldiga belopp – cirka 12 miljarder euro per år – om de skulle dra nytta av alla de varor och tjänster som finns tillgängliga på nätet inom EU.

ECC-nätverket spelar i egenskap av expert på problem och fenomen inom e-handel en viktig roll för att främja utvecklingen av en strategi för EU:s digitala inre marknad och när det gäller att informera om denna. År 2014 besöktes de olika ländernas konsumentcenters webbplatser över 3,5 miljoner gånger.

EU:s kommissionär för konsumentärenden, Věra Jourová konstaterar: ”Konsumentpolitik står högt på kommissionens agenda. När allt fler konsumenter gör inköp på nätet, kommer ECC-nätverket roll för att lösa gränsöverskridande tvister att vara viktigare än någonsin, liksom rollen som rådgivare för konsumenterna och garant för att konsumenternas rättigheter respekteras så att de fullständigt kan lita på den digitala ekonomin.”

Efterfrågan på tjänsten har ökat i Finland

Konsumenteuropa i Finland (www.ecc.fi/sv/) registrerade över 2 600 nya kontakter från konsumenter under 2014, vilket är en ökning med 44 procent jämfört med året innan. Förlikning nåddes i 50 procent av de fall som togs upp till medling, vilket motsvarar god medelnivå inom ECC-nätverket. De vanligaste orsakerna till klagomål i Finland hade samband med e-köp och flygresor. År 2014 gällde de flesta klagomålen i Finland estniska och tyska företag.

Trots att alla inte handlar på nätet har en ansenlig del av konsumenterna i Finland funnit den europeiska marknaden med breda sortiment och konkurrenskraftiga erbjudanden. Konsumenteuropa i Finland är stolt över att under dessa år ha kunnat hjälpa tusentals finländska konsumenter att dra nytta av de europeiska handelsplatserna och även att få sina pengar tillbaka i eventuella problemsituationer. Vi hoppas att allt fler konsumenter ska finna vår tjänst, såväl i form av rådgivning, som vi erbjuder i anslutning till e-handel och resor på vår webbplats och i sociala medier, som i form av konkret och avgiftsfri hjälp i problemsituationer”, säger direktör Leena Lindström vid Konsumenteuropa i Finland.

Läs mera (rapport + infografiikat):