ECC-Net 10 vuotta: Euroopan kuluttajakeskukset auttaneet satoja tuhansia kuluttajia

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net) juhlii kymmenettä toimintavuottaan. Toimintansa aikana, vuodesta 2005 alkaen kuluttajakeskukset ovat saaneet yli 650 000 tietopyyntöä kuluttajilta koskien EU:n kuluttajanoikeuksia – määrä kasvoi 30 % vuosien 2012-2014 aikana. Lisäksi verkosto on kymmenen vuoden aikana auttanut noin 300 000 kuluttajaa heidän rajat ylittävään kauppaan liittyvissä valituksissaan. Valtaosa valituksista koskee nykyään maiden rajat ylittävää verkkokauppaa.

Valitusmäärissä on tapahtunut 16 %:n kasvu vuosina 2012-2014. Yli kaksi kolmasosaa valituksista on pystytty ratkaisemaan sovinnollisesti kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien kesken.

Euroopan parlamentissa Brysselissä juhlistetaan tänään 2.6. Euroopan kuluttajakeskusten verkoston 10-vuotista toimintaa. Samalla on julkaistu raportti ”The European Consumer Centres Network – 10 years serving Europe’s consumers”, jossa esitellään verkoston vuosien mittaan käsittelemiä valitusaiheita ja -määriä ja siinä tarjotaan myös maakohtaiset tilastot ja esimerkkejä kuluttajakokemuksista kunkin EU-maan, Islannin ja Norjan osalta. Suomi on ollut mukana Euroopan kuluttajakeskusten verkostossa sen toiminnan alusta, vuodesta 2005 asti.

Yli kaksi kolmasosaa valituksista koskee sähköistä kaupankäyntiä

Yli kaksi kolmasosaa Euroopan kuluttajakeskusten verkoston saamista valituksista koskee nykyään maiden rajat ylittävää verkkokauppaa. Tämä kuvastaa kuluttajien kiinnostusta hyvin toimiviin digitaalisiin sisämarkkinoihin. Arvioiden mukaan kuluttajat voisivat säästää valtavia summia – noin 12 miljardia euroa vuodessa – jos he hyödyntäisivät kaikkia tavaroita ja palveluita, joita on saatavilla verkossa EU:ssa.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on verkkokaupan ongelmien ja ilmiöiden asiantuntijana tärkeässä asemassa edistämässä EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategian kehittämistä ja tiedottamisesta. Vuonna 2014 kuluttajakeskusten eri maiden verkkosivuilla vierailtiin yli 3,5 miljoonaa kertaa.

Verkoston 10-vuotisjuhlaan osallistuva EU:n kuluttaja-asioiden komissaari Věra Jourová”Kuluttajapolitiikka on korkealla komission asialistalla. Kun yhä useammat kuluttajat tekevät ostoksia verkossa, tulee Euroopan kuluttajakeskusten rooli rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisussa olemaan tärkeämpi kuin koskaan kuluttajien neuvojana ja sen varmistajana, että kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan ja he voivat täysin luottaa digitaaliseen talouteen.”

Suomessa palvelun kysyntä on kasvanut

Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipiste kirjasi yli 2600 uutta kuluttajayhteydenottoa vuonna 2014, mikä tarkoitti 44 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Sovinto syntyi 50 %:ssa soviteltavaksi otetuista asioista, mikä on hyvää keskitasoa Euroopan kuluttajakeskusten verkostossa. Valitusten kärkiaiheet Suomessa liittyivät verkko-ostamiseen ja lentomatkustamiseen. Vuonna 2014 Suomessa valitettiin eniten virolaisista ja saksalaisista yrityksistä.

Vaikka kaikki eivät asioi verkossa, on huomattava määrä suomalaiskuluttajia löytänyt Euroopan markkinat ja niiden laajat valikoimat ja kilpailukykyiset tarjoukset. Euroopan kuluttajakeskus Suomessa on ylpeä siitä, että olemme saaneet vuosien varrella auttaa tuhansia suomalaiskuluttajia hyötymään Euroopan ostospaikoista ja myös saamaan rahansa takaisin mahdollisissa ongelmatilanteissa. Toivomme yhä useamman kuluttajan löytävän palvelumme, niin opastavan tiedon muodossa, jota verkkokaupasta ja matkustamisesta verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa tarjoamme, kuin konkreettisena ja maksuttomana apuna ongelmatilanteissa”, toteaa johtaja Leena Lindström Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen toimipisteestä.

Lisätietoja (raportti + infografiikat):