Ärendeblanketterna vid Konsumenteuropa i Finland i finalen av tävlingen ”Årets klargörare”

Konsumenteuropa i Finland deltog i klarspråkstävlingen med sina nya elektroniska ärendeblanketter. När blanketterna upprättades fästes uppmärksamhet vid ett språk som är förståeligt för konsumenterna, förbättrad kundhandledning, smidigare arbete för experter vid Konsumenteuropa i Finland samt snabbare ärendehantering. Vinnaren är guiderna på webbplatsen suomi.fi som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Även utvecklingsprogrammet för FPA:s texter deltog i finalen. Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen utsåg vinnaren bland de tre främsta kandidaterna på Klarspråksdagens seminarium den 10 oktober 2022.

”Årets klargörare” är ett hederspris som vartannat år delas ut till en organisation, ett projekt eller en person som har arbetat med klarspråk och vartannat år till en aktör som arbetar med lätt språk. Statliga och kommunala ämbetsverk inklusive arbetsgrupper och anställda som främjat klarspråk tävlade i år om priset.

Enligt Institutet för de inhemska språken kan man se gemensamma drag i tävlingens alla tre finalister. När alla samarbetar främjar det klarspråksarbetet såväl inom den egna organisationen som i vidare bemärkelse. En viktig del av samarbetet är att samla in och utnyttja respons samt att mäta effekterna av arbetet. Kandidaterna har också skapat permanenta system och strukturer för att göra både texterna och arbetet smidigare. Ett tredje gemensamt drag är att utvecklingen inte gäller en enskild text eller modelltext, utan man har strävat efter att underlätta hela ärendehanteringen.

En preliminär jury bestående av experter på ämbetsspråk och kommunikation valde ut de tre främsta kandidaterna bland deltagarna. Rådets medlemmar representerar Kommunförbundet, Selkokeskus, finansministeriets projekt Öppen förvaltning och Centret för de inhemska språken.

De nya ärendeblanketterna styr konsumenten och gör ärendehanteringen smidigare

De elektroniska ärendeblanketter för konsumenter som Konsumenteuropa i Finland lanserade i december 2021 gjordes som en del av reformen av webbtjänsten ecc.fi och de är tillgängliga på finska, svenska och engelska.

”Vårt mål är att konsumenterna ska känna till sina rättigheter och lätt få hjälp i problemsituationer. Detta vill vi också främja med våra ärendeblanketter och vår kommunikation. Ärendeblanketterna erbjuder ett enklare och  ett å andra sidan mer styrt sätt att klaga på ett utländskt företag eller fråga om konsumentens rättigheter inom EU-området. Samtidigt uppmuntrar vi konsumenterna att använda elektroniska blanketter som är tillgängliga 24/7 och fungerar bra även i mobilvyer. Blanketterna styr konsumenten att ge all nödvändig information på en gång och ärendet inleds därmed snabbare ”, beskriver Paula Laitinen, expert vid Konsumenteuropa i Finland som deltagit i arbetet med ärendeblanketterna.

Utöver ärendeblanketterna strävade man vid förnyelsen av webbtjänsten efter att producera praktisk information för konsumenterna om deras rättigheter med hjälp av vanliga frågor. Konsumenter får också olika färdiga reklamationsmallar för hur de enklare kan göra reklamationer till företag på egen hand.

Ärendehanteringen och webbtjänsten vid Konsumenteuropa i Finland utvecklas vidare utifrån den respons man fått.

Läs mer och bekanta dig:

Webbredaktionen bakom suomi.fi är Årets klargörare. Institutet för de inhemska språken’s meddelande 10.10.2022.

ecc.fi/sv/arendehantering

ecc.fi/sv/arendehantering/vanliga-fragor

ecc.fi/sv/arendehantering/reklamationsmallar