Euroopan kuluttajakeskuksen asiointilomakkeet ”Vuoden selväsanainen” -kilpailun finaalissa

Euroopan kuluttajakeskus osallistui hyvän virkakielen kilpailuun uusilla sähköisillä asiointilomakkeillaan, joiden teossa kiinnitettiin huomiota kuluttajien kannalta ymmärrettävään kieleen, asiakasohjauksen parantamiseen, Euroopan kuluttajakeskuksen asiantuntijoiden työn sujuvoittamiseen sekä asiankäsittelyn nopeuttamiseen. Kilpailun voitti Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palvelun verkko-oppaat. Myös Kelan tekstien kehittämisohjelma oli finaalissa mukana. Kolmen kärkiehdokkaan joukosta voittajan valitsi Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen Selkeän kielen päivän seminaarissa 10.10.2022.

”Vuoden selväsanainen” on tunnustuspalkinto, joka myönnetään joka toinen vuosi selkokielen ja joka toinen vuosi hyvän virkakielen edistäjälle. Tänä vuonna palkinnosta kisasivat hyvää virkakieltä edistäneet valtion ja kuntien virastot, niiden työryhmät ja työntekijät.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan kilpailun kaikissa kolmessa finalistissa voi nähdä yhteisiä piirteitä. Kaikki tekevät yhteistyötä, joka vahvistaa hyvän virkakielen edistämistä niin omassa organisaatiossa kuin sitä laajemmin. Tärkeä osa yhteistyötä on palautteen hankkiminen ja hyödyntäminen sekä vaikutusten mittaaminen. Ehdokkaat ovat myös luoneet pysyviä järjestelmiä ja rakenteita sekä tekstien että työskentelyn sujuvoittamiseksi. Kolmas yhteinen piirre on, että kehittäminen ei kohdistu yksittäiseen tekstiin tai mallitekstiin, vaan koko asiointia on pyritty helpottamaan.

Virkakielen ja viestinnän asiantuntijoista koottu esiraati valitsi kilpailuun osallistuneiden joukosta kolme kärkiehdokasta. Raadin jäsenet edustavat Kuntaliittoa, Selkokeskusta, valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanketta ja Kotimaisten kielten keskusta.

Uudet asiointilomakkeet ohjaavat kuluttajaa ja sujuvoittavat asiointia

Euroopan kuluttajakeskuksen joulukuussa 2021 lanseeratut sähköiset asiointilomakkeet kuluttajille tehtiin osana ecc.fi-verkkopalvelu-uudistusta ja ne ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

”Tavoitteemme on, että kuluttajat tuntevat oikeutensa ja saavat helposti apua ongelmatilanteissa, ja tätä haluamme myös asiointilomakkeillamme ja viestinnällämme edistää. Asiointilomakkeet tarjoavat entistä vaivattomamman ja toisaalta ohjatumman tavan tehdä valitus ulkomaisesta yrityksestä tai kysyä EU-alueen kuluttajan oikeuksista. Samalla kannustamme kuluttajia sähköisten lomakkeiden käyttöön, jotka ovat saatavilla 24/7 ja toimivat hyvin myös mobiilinäkymissä. Lomakkeet ohjaavat kuluttajaa antamaan kaikki tarpeelliset tiedot kerralla ja asiointi lähtee siten ripeämmin käyntiin”, kuvaa asiointilomakkeita tekemässä ollut Euroopan kuluttajakeskuksen erityisasiantuntija Paula Laitinen.

Asiointilomakkeiden lisäksi kuluttajille pyrittiin verkkopalvelun uudistuksessa tuottamaan käytännöllistä tietoa heidän oikeuksistaan usein kysyttyjen kysymysten kautta ja tarjoamalla erilaisia valmiita valitusmalleja omatoimista yrityksille reklamointia helpottamaan.

Euroopan kuluttajakeskuksen asiointia ja verkkopalvelua kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta.

Lue lisää ja tutustu:

Vuoden selväsanainen on Suomi.fi-verkkotoimitus. Kotimaisten kielten keskuksen tiedote 10.10.2022.

ecc.fi/asiointi

ecc.fi/asiointi/usein-kysyttya-asioinnista

ecc.fi/asiointi/valitusmallit