Anvisningar för konsumenter: Återbetalningar i samband med Norwegians sanerings-förfarande

Flygbolaget Norwegian, som befinner sig i saneringsförfarande, har i juni skickat ett e-postmeddelande på engelska till de kunder som fortfarande väntar på återbetalning av inställda flygresor före 18.11.2020 och vilka tidigare under saneringsprocessen meddelat detta till Norwegian. Enligt e-posten får dessa konsumenter med innestående fordran en utdelning som består av en kontantandel och utdelningsandel. Detta kommer att vara den slutliga kompensationen till konsumenten.

Konsumenterna ska för att få ersättning, inlämna sina kontouppgifter genom att logga in i Norwegians dividendportal (Dividend Portal). Meddelandena till konsumenterna är specificerade och innehåller anvisningar samt en personlig ansökningskod (Claim Reference Code) som behövs vid inloggning i utdelningsportalen.

Om konsumenten har flera kompensationskrav för flyg med Norwegian får hen meddelanden med olika ansökningskoder från Norwegian.

Logga in i portalen före 22.7.2021 via följande adress: https://dividends.norwegian.com/

I portalen ber man konsumenten om konto- och kontaktuppgifter. Konsumenten kan om hen så önskar välja ett av de utdelningsalternativ som beskrivs i portalen som bäst lämpar hen. I portalen finns också mer information om de andelar konsumenten får. En del av alternativen kan enligt meddelandet väljas endast fram till 22.7.2021.

Konsumentmyndigheterna kan inte hjälpa till att välja alternativ, utan ärendet avgörs personligen av konsumenten. Saneringsförfarandet sker i enlighet med norsk och delvis irländsk lagstiftning och konsumenterna är fordringsägare bland övriga fordringsägare i saneringsförfarandet. Enligt tidigare uppgifter i offentligheten erhåller konsumenterna endast en viss, eventuellt mycket liten procentandel av biljettpriset, motsvarande cirka 5 %.

Om du har betalat din inställda flygresa med kredit kan du yrka på återbetalning av den bank/det kreditbolag som beviljat kreditkortet och som har det gemensamma ansvaret för återbetalningen. Återbäring kan dock erhållas endast en gång och kreditbolaget är inte skyldigt att återbetala mer än vad det själv erhållit i form av betalningar. Om du önskar kan du använda vår reklamationsmodell, som du ska anpassa till din situation.

Har du ersättning innestående hos Norwegian men inte erhållit e-post eller ansökningskod?

De nyare ersättningskraven för inställda flyg behandlas normalt. Saneringsförfarandet gäller endast krav som uppkommit före 18.11.2020.

De konsumenter, som har fordringar på Norwegian och vars flyg som avbokats före 18.11.2020 och inte fått e-post eller personlig kod senast 23.6.2021, uppmanas av Norwegian att lämna in en begäran om personlig kod per e-post på adressen dividend@norwegian.com.

Konsumenten ska lämna följande uppgifter till Norwegian:

  •  Eget namn (Creditor name)
  •  Bokningsnummer och flyginformation (Booking reference/s and flight details if applicable)
  •  Motivering till kravet, till exempel återbetalning av biljettpriset (Reason for the  Claim, e.g. ticket refund)
  •  Dokument eller verifikat som stöder kravet, såsom bokningsbekräftelse eller  betalningskvitto (Supporting documentation)
  •  Belopp som återkrävs (Claim amount)

Efter erhållande av koden ska konsumenten logga in i Norwegians utdelningsportal enligt anvisningarna i meddelandet.

Norwegian informerar om sin omorganisering på sin webbplats på engelska.