Akta dig för försäljare av tidsdelat boende på Kanarieöarna!

Under sportlovssäsongen varnar Konsumenteuropa i Finland än en gång konsumenter för avtal om tidsdelat boende, dvs. problem i samband med försäljningen av så kallade långfristiga semesterprodukter på Kanarieöarna. Avtalshelheterna är förvirrande, och ofta vet konsumenterna inte i efterhand vad det förbundit sig till.

Vanligtvis går det till ungefär så här: En finländsk ungdom tar kontakt med dig på en gågata på ditt semestermål på Kanarieöarna och erbjuder dig en lott. Du vinner också något trevligt pris. Han eller hon erbjuder dig en skjuts med taxi för att lösa ut din vinst. På vinsthätmningsplatsen väntar ofta en flera timmar lång tillställning, där man informerar dig om det fina med att semestra med tidsdelat boende, om semestermål runt om i världen och ofta också om en gratis Karibienkryssning som ingår i affären. Även avtalspapprena finns på finska. Du är övertygad: allt låter mycket bra. För bra för att vara sant? Ja.

Tiotals klagomål på avtal om tidsdelat boende varje år

År 2013 kontaktades Konsumenteuropa i Finland cirka 30 gånger av konsumenter som ansåg att det erbjudande om tidsdelat boende de fått på Kanarieöarna inte var för bra för att vara sant. De hade undertecknat det finskspråkiga avtalet, men kunde inte säga exakt vad de hade skaffat.

De fall som Konsumenteuropa i Finland behandlat rör inte främst semesterandelar, utan snarare andra långfristiga semesterprodukter och avtal om tidsdelat boende. Exempel på dessa är bland annat medlemskap och därtill kopplade kuponger som berättigar till kryssningar, hotellövernattningar och liknande samt programvaror för att göra bokningar med. Produkter utgör ofta mycket komplicerade avtalshelheter som konsumenten har svårt att uppfatta. Avtalens längd är minst ett år.

Gör så här om du möter en försäljare av tidsdelat boende

Följ inte med för att hämta ut en lottvinst eller delta inte i en presentation om du inte i förväg har bekantat dig med tidsdelat boende och dess avtalsrättsliga detaljer. Om du följer med, demonstrera din viljestyrka och gå därifrån om det visar sig att det endast är möjligt att lösa ut lottvinsten efter presentationen. Om du bestämmer dig för att lyssna och delta i presentationen, be att få ta med dig dokumenten om erbjudandet för att kunna läsa dem i lugn och ro på hotellet och sedan återkomma. Det kan hända att du nu i stället blir ombedd att lämna lokalerna.

Konsumenteuropa i Finland uppmanar konsumenterna att noga överväga sitt beslut innan de tecknar ett avtal om tidsdelat boende. Det lönar sig också att ta reda på erbjudandets exakta innehåll. Garanterar avtalet med säkerhet att du verkligen alltid kan fira semester vid önskad tidpunkt, på önskat resmål? Rätt så ofta infrias förväntningarna inte i verkligheten.

Även antalet inblandade aktörer är förvillande: affären sköts av ett marknadsföringsbolag, säljarparten är någon annan och dessutom är köpet ofta kopplat med ett medlemskap i RCI som erbjuder bytessemestrar. I samband med avtalstecknandet glömmer man ofta att ta upp frågan om vem som ansvarar för vad och hur man vid behov kan komma i kontakt med de ansvariga.

Kom ihåg ångerrätten

Konsumenteuropa i Finland kontaktades av konsumenterna huvudsakligen för att de ville häva avtalet det hade tecknat. Oftast gällde ångerrätten enligt det europeiska timesharingdirektivet, varvid ångerfristen är 14 dagar, men om konsumenten inte hade informerats om ångerrätten, är ångerfristens längd ett år och 14 dagar. I de mest hänsynslösa fallen stod ångerrätten till och med i avtalsvillkoren, men säljaren bestred denna rätt ändå med hänvisning till att det inte var fråga om en produkt som omfattas av direktivet.

På Kanarieöarna verkar dessutom flera aktörer som utgår från stater utanför EU, som Seychellerna. Konsumenteuropa i Finland kan främst hjälpa konsumenter som har problem med ett företag i ett annat EU-land.