Akta dig för erbjudanden om Corexin- och Life Detox-provpaket på Facebook

Konsumenteuropa i Finland påminner än en gång konsumenterna om problem relaterade till prov- och gratispaket med bantningspreparat som kan beställas från annonser på Facebook. Speciellt en konsument som inte kan så bra engelska ska vara observant. Ett lockande produkterbjudande på finska eller svenska innebär ofta att man måste godkänna omfattande avtalsvillkor på engelska.

Konsumenteuropa har redan under ett par år fått motta ett flertal klagomål från konsumenterna rörande produkterna Corexin och Life Detox. Konsumenterna har efter att ha sett en annons på Facebook beställt ett prov- eller välkomstpaket med bantningspreparat mot portokostnader men blivit abonnenter av avgiftsbelagda produktpaket mot sin vilja.

Det typiska är att Facebook-annonserna för dessa produkter är på finska eller svenska, men avtalsvillkoren finns bara på engelska och skulle kräva goda språkkunskaper för att förstå. Inte heller kundservice finns nödvändigtvis att få på finska eller svenska.

”Under åren har det kommit in olika företag på marknaden som agerar så här, och en del av dem försvinner snart efter att vinsterna från gratiserbjudandena tagits hem. Konsumenteuropa känner också till att de upplupna ”fordringar” säljs vidare till indrivningsbyråer antingen i Finland eller i de övriga nordiska länderna”, beskriver direktör Leena Lindström på Konsumenteuropa i Finland.

Denna gång säljs Corexin och Life Detox av det danska företaget Health Care Payment. Företagets officiella hemsida finns att läsa bland annat på finska, svenska, danska, norska och engelska. Avtalsvillkoren finns emellertid endast tillgängliga på engelska.

Nedan finns en typisk berättelse av en konsument om det som hänt:

”Jag beställde ett Corexin-bantningspaket i april 2013 till ett introduktionspris 4 €/paket. Paketet hade skickats till min den 16 april 2013 och jag sa upp köpet via e-post den 23 april 2013. Jag fick svaret att de inte kan göra uppsägningen förrän den 29 april. Jag bad dem att säga upp köpet och att de inte skulle debitera mitt Visa-konto med 158,00 €. Den 24 april två paket med produkten skickades till mig till priset av 158,00 €. Jag returnerade produkterna till avsändaren via brev till Danmark den 26 april 2013. Jag har diskuterat uppsägningen med leverantören dagligen och de påstår att uppsägningstiden på 14 dygn gått ut. Jag anser mig inte ha beställt något annat en introduktionspaketet till priset av 4 €, vilket också blivit korrekt debiterat från mitt konto. Nu syns summan minus 158,00 € på mitt Visa-konto trots att jag sagt upp köpet och returnerat produkterna till avsändaren inom utsatt tid. Hur kan jag få uppsägningen att gälla och se till att mitt konto inte debiteras obefogat?”

Konsumenteuropa i Finland utreder saken och uppmanar konsumenter som beställt ifrågavarande produkter att kontrollera sina kreditkortsräkningar och kontoutdrag.

Reklamera omedelbart

Alla som beställt ett provpaket med Corexin eller Life Detox via en Facebook-annons från företaget i fråga har skäl att skicka ett e-postmeddelande till adressen support@health-c-p.com . Meddelandet kan formuleras till exempel på följande sätt:

Jag har beställt ett provpaket av er och vill inte ha ytterligare leveranser. Jag ber er omedelbart ångra debiteringen
av mitt kreditkort som överstiger 4 €.

Lägg till dina adressuppgifter i meddelandet och spara en kopia av meddelandet för eventuellt framtida bruk. Om ditt kreditkort debiteras obefogat, gör en ny reklamation till företaget och kräv dem att återbetala de grundlöst debiterade avgifterna. Om du har betalat med kreditkort, kräv en återbetalning av avgifterna även hos ditt kreditbolag.

Mer information:

ECC-nätverket i Norden varnar för att beställa gratisprodukter. Konsumenteuropa i Finlands meddelande 14.3.2013.
Anvisningar för konsumenter som fått obefogade indrivningsfakturor från Aros Kapital. Konsumenteuropa i Finlands meddelande 1.2.2013.