Air Berlin har lämnat konkursansökan – instruktioner för konsumenterna

Det tyska flygbolaget Air Berlin meddelade 15.8.2017 att det är insolvent och att det söker sig i konkurs. Flygverksamheten fortsätter enligt bolaget dock under de följande tre månaderna efter att den tyska staten beviljat Air Berlin ett tillfälligt lån.  Vi har samlat instruktioner för konsumenter som köpt en biljett till Air Berlins flyg. 

Hur ska jag göra om jag köpt flygbiljetter från Air Berlin t.ex. för höstlovet och redan betalat för dem?

Det lönar sig att vänta i fred och följa med situationen. Enligt bolagets eget meddelande fortsätter flygen normalt i ca tre månader. Air Berlin har inte ännu försatts i konkurs, alltså har konsumenterna inte rätt att avboka sina flygbiljetter och kräva pengarna tillbaka genom att vädja till en konkurs, utan avbokningen sker enligt de normala avtalsvillkoren för en försäljare. Det lönar sig dock att aktivt följa bolagets information och det egna flygets situation. Om ditt flyg blir inställt, bör bolaget meddela dig om detta vid ett så tidigt skede som möjligt. Om konkursförfarandet inleds, är det möjligt att alla flyg bli inställda på en gång och att det sker snabbt.

Hur ska jag göra om mitt flyg genomförs med Air Berlin men flyget blir försenat eller det blir inställt och rutten läggs upp på nytt?

Om ditt flyg genomförs men blir försenat, har du rätt att söka ersättning i enlighet med EU-lagstiftningen. Konsumenteuropas enhet i Tyskland ber dock konsumenterna beakta att det är osannolikt att Air Berlin i den här situationen skulle behandla eller betala ersättning för försenat flyg. Det samma gäller för ersättningsansökningar som gjorts tidigare och vars behandling ännu är på hälft i bolaget.

Lönar det sig att köpa flygbiljetter från Air Berlin längre?

Vi rekommenderar inte detta eftersom situationen är osäker. Bolaget har själv meddelat att flygen kommer att fortsätta normalt under de närmaste månaderna.

Hur gör jag om Air Berlin slutligen försätts i konkurs?

När ett flygbolag försätts i konkurs  är det bäst om du betalat din flygbiljett med ett kreditkort. Då kan du i en konkurssituation kräva att biljettpriset återbetalas till dig direkt från den som beviljat kreditkortet i stället för att kräva det från konkursboet. Vid konkurs har även den som köpt en paketresa en bättre ställning än den som köpt en reguljärresa. Vid behov publicerar vi fler instruktioner på vår webbplats.

Följ med situationen

Om du köpt en flygbiljett från Air Berlin, följ med hur situationen utvecklas till exempel på flygbolagets webbplats. Om du har frågor som gäller en flygresenärs rättigheter, kan du läsa om dem på vår webbplats eller ta kontakt med oss. Vi följer Air Berlins situation noggrant.