Ratkaisukäytäntöä lentomatkustajien oikeuksista EU-tuomioistuimessa – matkatavaravalitukset

Koronapandemian jälkeinen aika on aiheuttanut monenlaisia ongelmia kuluttajien lentomatkustamiselle. Matkatavaroiden viivästymiset ja katoamiset ovat viime aikoina näkyneet Euroopan kuluttajakeskuksen vastaanottamissa lentomatkustamista koskevissa yhteydenotoissa, sillä lentoyhtiöiden korvausvaatimusten käsittely kestää aiempaa pidempään ja on monella lentoyhtiöllä erityisen ruuhkaantunutta.

Korvauspäätöksen euromääräisestä laajuudesta on voinut tulla erimielisyyttä lentoyhtiön ja kuluttajan välillä, kun matkatavaran saapuminen on viivästynyt tai matkatavara on kadonnut tai tuhoutunut. Kiistaa on useimmiten siitä, missä määrin viivästyneiden tai lopulta kadonneiden matkatavaroiden korvaavia hankintoja on voinut tehdä, millaista näyttöä lentoyhtiölle tulisi kyetä toimittamaan alkuperäisistä matkatavaroista tai ne korvaavista hankinnoista, ja kuinka suuri korvaus kuluttajalle tulisi lopulta niistä maksaa. Joskus kiistellään myös siitä, onko kuluttaja tehnyt reklamaation lainsäädännön asettamissa määräajoissa ja onko vaatimus oikealla tavoin tehty.

Lentoyhtiön korvausvastuuta matkustajien ja heidän matkatavaroidensa osalta säännellään Montrealin yleissopimuksella. Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita tämän yleissopimuksen tulkintaa koskevia ennakkoratkaisuja:

  • EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussa Asia C-86/19 Vueling Airlines SA linjannut, että matkatavaran tuhoutuessa, kadotessa, vahingoittuessa tai viivästyessä Montrealin yleissopimuksen määrittämää korvaussummaa SRD 1 288 (erityisnosto-oikeus) ei ole tarkoitettu kiinteämääräiseksi korvaukseksi, jonka matkustaja voisi suoraan lain nojalla saada. Kyseinen korvaussumma on korvausvastuun yläraja. Maksettavan korvauksen määrä tarkentuu asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella.
  • EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussa Asia C-63/09 Walz linjannut vastuun ylärajaa matkatavaroiden tuhoutuessa, kadotessa, vahingoittuessa tai viivästyessä niin, että vahingon käsite kattaa ja pitää sisällään sekä aineelliset että aineettomat vahingot. Korvausta ei voi hakea molemmista erikseen.
  • EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussa Asia C-258/16 Finnair linjannut lentoyhtiölle tehtävän kirjallisen muistutuksen muotoa ja sisältöä koskevia vaatimuksia niin, että lentoyhtiölle sähköisesti tehty ja lentoyhtiön tietojärjestelmään kirjattu muistutus täyttää Montrealin yleissopimuksen mukaisen kirjallisen muodon vaatimuksen silloin, kun lentoyhtiön edustaja saattaa vahinkoilmoituksen kirjalliseen muotoon joko paperille tai sähköisesti kirjaamalla sen lentoyhtiön tietojärjestelmään. Kyseiselle muistutukselle ei ole muita sisällöllisiä vaatimuksia kuin se, että lentoyhtiön tietoon saatetaan aiheutunut vahinko.
  • EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussa Asia C-410/11 Espada Sánchez ym. linjannut, että matkustaja voi vaatia lentoyhtiöltä korvausta matkatavaroidensa katoamisesta, jos ne olivat toisen samalla lennolla olleen matkustajan nimissä kirjatussa matkalaukussa. Näytön esittäminen tästä kuuluu kyseessä oleville matkustajille.

Tutustu lainsäädäntöä selventäviin yleisohjeisiimme verkkosivuillamme:

Matkatavarat

Tämä artikkeli on ensimmäinen osa uutiskirjeessämme vuonna 2023 julkaistavasta juttusarjasta, joka käsittelee lentomatkustajien oikeuksia koskevaa EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä.

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 1/2023.