Pidä boarding pass tallessa

Moni matkustaja tunnistaa seuraavan tilanteen lentokentän lähtöportilta: kädet eivät ole riittää kaikille kantamuksille, lapset kiirehtivät jo edeltä koneeseen ja käsissä ovat passit ja lentokoneeseen pääsyyn oikeuttavat boarding passit eli tarkastuskortit. Koneeseen päästyään ja istumapaikkansa löydettyään moni matkustaja ajattelee tarkastuskortin täyttäneen jo tarkoituksensa ja siirtää sen syrjään – taskuun, käsilaukkuun tai jättää sen koneeseen. Moni joka tapauksessa hankkiutuu siitä eroon jo matkansa aikana tai heti sen jälkeen.

Osa matkustajista käyttää jo sujuvasti älypuhelimeen tallennettavia mobiilitarkastuskortteja, mutta kokemuksemme mukaan useat valitsevat yhä perinteisemmän paperisen version.
Mobiilitarkastuskortti jää monella pidemmäksi aikaa talteen älypuhelimeen.

Boarding passissa olevat QR- ja tai viivakoodit voivat sisältää paljon tietoa matkustajasta, minkä vuoksi niitä ei ole suositeltavaa hävittää huolimattomasti. Pahimmassa tapauksessa väärinkäyttäjä voi koodien perusteella päästä käsiksi matkustajan muihin lentovarauksiin ja henkilötietoihin.

Boarding pass yleensä yksilöi sen lentoyhtiön, joka konkreettisesti toteuttaa lennon. Lentävä lentoyhtiö voi siis olla eri kuin se, jonka nimissä lippu on hankittu. Vaihtoehtoisesti operoiva lentoyhtiö ilmenee e-lipusta. Tällä tiedolla on vaikutusta erityisesti silloin, kun lennolla tapahtuu jotakin sellaista, josta on tarpeen olla jälkikäteen yhteydessä lentoyhtiöön. Taho johon tulee olla yhteydessä, on se lentoyhtiö, joka lennon tosiasiassa lensi.

Tarkastuskortin säilyttäminen on erityisesti tarpeen silloin, jos lento viivästyy, peruuntuu, pääsy lennolle evätään tai matkatavaroiden osalta ilmenee ongelmia määränpäähän saavuttaessa.

Moni eurooppalainen lentoyhtiö edellyttää nykyään matkustajalta valitusasian käsittelyn yhteydessä kopiota boarding passista todisteena lennolla olemisesta. Samoin me Euroopan kuluttajakeskuksessa pääsääntöisesti tarvitsemme kopion siitä sovitellessamme kuluttajan lentomatkustamista koskevaa korvausvaatimusta.

Toisaalta lentoyhtiöillä tulee niitä velvoittavien säännösten mukaan olla vahvistettu luettelo jokaisesta lennolle osallistuneesta matkustajasta ja lentoyhtiöt kykenevät tämän tiedon taannehtivasti myös tarkastamaan. Ranskassa on kuitenkin hiljattain linjattu korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä matkustajan olevan erimielisyystilanteessa näyttövelvollinen siitä, että hän on ollut sillä lennolla, josta hän esittää lentoyhtiölle korvausvaatimuksen. Näin ollen ainakin ranskalaiset lentoyhtiöt todennäköisimmin jatkossa edellyttävät, että matkustajalla on esittää lennolla olostaan todisteena sen antama tarkastuskortti.

Älä siis hävitä boarding passiasi vielä matkan aikana ja kun päätät hankkiutua siitä eroon, huolehdi etteivät tietosi päädy vääriin käsiin.

Tutustu lentomatkustajan oikeuksiin