Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet ottivat kantaa verkon piilomainontaan

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet kokoontuivat 27.-28.4. Ruotsin Karlstadissa. Yhtenä keskustelun aiheena oli verkossa tapahtuva piilomainonta, josta kuluttaja-asiamiehet laativat  yhteisen kannanoton.

Kuluttaja-asiamiehet pitävät tärkeänä, että kuluttajat tietävät, mikä taho mainoksen tai tarjouksen taustalla on ja mikä on journalistista ja mikä maksettua sisältöä. Verkkomarkkinoinnin uusissa muodoissa tämä usein hämärtyy. Piilomainonta on yleistynyt verkossa tapahtuvan markkinoinnin kasvun myötä ja tapaamisessaan pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet tarkastelivat erityisesti natiivi- ja sisältömarkkinointia. Sisältömarkkinoinnissa mainostaja luo ja tarjoaa kuluttajalle esimerkiksi viihdyttävää sisältöä vastikkeetta saadakseen ja ylläpitääkseen asiakkuutta. Natiivimainonta taas tuo mainostajan sisällön kuluttajan ulottuville osana olemassa olevaa mediaa ja sen keinoja hyödyntäen.

Lue lisää:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 10.5.2016