Komissio haluaa helpottaa rajat ylittävää verkkokauppaa

Kuluttajat tekevät yhä enemmän verkkokauppaostoksia, mutta Euroopassa suurin osa verkko-ostoksista tehdään oman maan rajojen sisällä. Tällä hetkellä vain 15 % kuluttajista EU:ssa tekee verkko-ostoksia toisesta EU-maasta.

Euroopan komission mukaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä EU:ssa vain 7 prosenttia myy tuotteitaan yli rajojen. Yli puolet yrityksistä olisi valmiita kasvattamaan verkkokauppatarjontaansa, mikäli jäsenvaltioissa sovellettaisiin yhtenäisiä verkkokauppasäännöksiä.  Eurooppalaiset kuluttajat voisivat säästää vuosittain 11,7 miljardia euroa, jos he voisivat hyödyntää aiempaa enemmän verkkokauppojen tarjontaa yli rajojen.

Euroopan komissio haluaa digitaalisia sisämarkkinoita kehittämällä luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Komissio valmistelee parhaillaan digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa, jonka on määrä valmistua toukokuussa 2015.

Strategia tähtää siihen, että EU-kuluttajat ja yritykset voisivat sujuvasti hyötyä digitaalisista tuotteista ja palveluista, mihin kuuluu keskeisesti rajat ylittävän verkkokaupan helpottaminen.

Jos kuluttaja kohtaa ongelmia asioidessaan toisessa EU-maassa, Islannissa tai Norjassa toimivan verkkokaupan kanssa, hän voi kääntyä Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen neuvojen saamiseksi.

Hinta tärkeä valintakriteeri verkkokauppaa valittaessa

Kaupan liiton tuoreen kuluttajatutkimuksen mukaan alle puolet verkkokaupoissa kulutetuista euroista menee ulkomaille. Ulkomaisista verkkokaupoista tilataan useimmiten kosmetiikkaa ja vaatteita, kun taas elektroniikkaa ja sisustustuotteita puolestaan hankitaan kotimaisista verkkokaupoista. Kotimaisuutta enemmän suomalaiskuluttajat kuitenkin arvostavat edullisia hintoja.

Kaupan liiton kuluttajakyselyn mukaan lähes 80 prosenttia verkkokauppojen asiakkaista valitsee ostopaikkansa hinnan mukaan. Valikoimat taas ovat yli 60 prosentille tärkeä kriteeri ja toimituskustannukset lähes puolelle. Kaupan kotimaisuus on todellinen valintakriteeri lopulta vain 13 prosentille asiakkaista.

Lue lisää:
Reilu puolet verkkokaupan euroista jää kotimaahan – Kotimaisen kaupan kilpailukyvystä pidettävä huolta. Kaupan liiton tiedote 26.3.2015.

Digitaaliset sisämarkkinat: Euroopan komissio sopii toiminta-aloista. Euroopan komission lehdistötiedote 25.3.2015

Factsheet: Digital Single Market.  Komission keräämää tietoa rajat ylittävästä verkkokaupasta. 25.3.2015 tiedotteen liite.