Euroopan kuluttajakeskukset mukana ADR Assemblyssä 11.-12.6.2018

Euroopan komissio järjestää Brysselissä 11.-12.6. ADR-edustajakokouksen, joka kokoaa yhteen Euroopan vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten eli ADR-toimivaltaisten viranomaisten, verkkovälitteisen riitojenratkaisun eli ODR-yhteyspisteiden, Euroopan kuluttajakeskusten, kuluttajajärjestöjen, liike-elämän yhdistysten ja muiden sidosryhmien edustajat.

Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia tuomioistuinten ulkopuolisista kuluttajariitojen ratkaisukeinoista ja verkossa tapahtuvasta riitojenratkaisusta.

Lisätietoa ADR- ja ODR-toiminnasta EU:ssa