Kuluttajat kohtaavat syrjintää rajat ylittävässä kaupassa

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) uusimmasta raportista käy ilmi, että osa kuluttajista on kokenut kansalaisuuteen ja asuinpaikkaan liittyvää syrjintää tehdessään ostoksia muista EU-maista. Tyypillisessä tilanteessa yritys on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa tai vaatinut korkeampaa hintaa kuluttajan asuinpaikan vuoksi.

Enhanced Consumer Protection – the Services Directive 2006/123/EC” -raportissa on selvitetty Euroopan kuluttajakeskusten verkoston vastaanottamia kuluttajien valituksia kolmen vuoden ajalta (2010-2012). Raportti nostaa esille kuluttajien kohtaamia ongelmia ja pettymyksiä rajat ylittävässä kaupassa.

Jo vuonna 2009 implementoitu palveludirektiivi kieltää kansalaisuudesta tai asuinpaikasta johtuvan erilaisen kohtelun sisämarkkinoilla – tästä huolimatta syrjintä on edelleen ajankohtainen huolenaihe. Raportin mukaan Euroopan kuluttajakeskusten verkosto vastaanotti vuosina 2010-2012 yli 220 syrjintää koskevaa valitusta, joista 14 oli suomalaiskuluttajien tekemiä.

Asuinmaa vaikuttaa

Valtaosa valituksista koski asuinpaikasta johtuvaa syrjintää. Ongelmat koskivat pääasiallisesti verkkokauppaa ja liittyivät siihen, ettei ostosta toimitettu kuluttajan asuinmaahan. Erityisesti elektronisia laitteita, vaatteita ja digitaalisia latauksia koskevissa kaupoissa hinta ja sopimusehdot vaihtelivat kuluttajan asuinpaikasta riippuen. Syrjintää esiintyi myös matkailu- ja autonvuokra-asioissa.

Raportista käy ilmi, että palveludirektiivin antama kuluttajansuoja on erittäin huonosti tunnettu paitsi kuluttajien myös yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten keskuudessa.

Noin kolmanneksessa valitustapauksista Euroopan kuluttajakeskusten verkosto ryhtyi toimenpiteisiin. Tapauksista noin 50 % päättyi sovintoon ja kahdeksan yritystä muutti kaupallisia menettelytapojaan verkoston puututtua niihin.

Raportin valmistelutyöryhmässä olivat mukana Euroopan kuluttajakeskukset Itävallasta, Irlannista, Italiasta, Espanjasta ja Iso-Britanniasta.

Lisätietoja:
Raportti (englanninkielinen): Enhanced Consumer Protection – the Services Directive 2006/123/EC.
Lyhyt yhteenveto raportista (englanniksi): Summary Card, Enhanced Consumer Protection – the Services Directive 2006/123/EC.