Euroopan kuluttajakeskuksen puhelinpäivystys on suljettu 22.5.