Euroopan kuluttajakeskuksen puhelinpäivystys on suljettu 15.-16.5.