Euroopan kuluttajakeskuksen puhelinpäivystys on suljettu 11.-12.10.