Kommissionens videokampanj ger information för konsumenter

På konsumenternas rättighetsdag den 15 mars 2021 släppte Europeiska kommissionen fyra nya videor för konsumenter. Videorna är avsedda att ge EU-medborgare mer information om konsumentfrågor och stödja en positiv utveckling inom områdena finansiell kompetens, internetsäkerhet, dataskydd och hållbar konsumtion.

”Your future. Your choice.” kampanjen kommer att pågå fram till den 21 maj 2021. De europeiska konsumentcentren stöder kommissionens kampanj genom att distribuera material via sina egna kommunikationskanaler. Det finns korta och långa versioner av videorna, under vilka längre versioner är länkade.

Kampanjvideor:

Det allmänna temat för kampanjvideor på sociala medier är #EU4Consumers.