Xstra Digital Storage i konkurs – anvisningar för konsumenter

Xstra Digital Storage B.V. i Nederländerna har den 5 oktober 2022 försatts i konkurs. Företaget säljer bland annat datakomponenter samt Flash- och DRAM-lagringsprodukter på nätet. Finländska konsumenter har beställt produkter av försäljaren i fråga åtminstone via plattformen Cdon.com. Konsumenter har upprepade gånger kontaktat Konsumenteuropa Finland gällande företaget. I de flesta fall är det fråga om en produkt som inte har levererats.

Om du har betalat din beställning med kreditkort och produkten inte har levererats eller har ett fel eller är bristfällig, kan du vända dig till ditt kreditbolag för att få tillbaka pengarna. Vid säljarens konkurs är kreditbolaget skyldigt att returnera betalningen till konsumenten med stöd av kreditgivaransvaret. Konsumenten kan framföra samma krav även till annan kreditgivare som finansierat inköpet av produkten.

Vänd dig till din bank om du har betalat ditt inköp med ett bankkort. Enligt vissa bankers avtalsvillkor iakttas motsvarande principer för återbetalning med kreditkort även vid betalning med bankkort.

Många kreditgivare och banker har en blankett på sin webbplats för ansökan om återbetalning och den kan du hitta till exempel med sökordet ”kortreklamation”.

Konkursboets boförvaltare har utsetts – skicka anspråket per e-post på engelska

Finländska konsumenter kan framföra sitt ersättningsanspråk via en nederländsk webblankett till konkursboet i Nederländerna eller på engelska per e-post, om det inte är möjligt att vända sig till kreditgivaren eller den egna banken. Boförvaltarens kontaktuppgifter är följande:

Mr L.L.M. Prinsen
PO 2269
4800 CG BREDA
The Netherlands
Telefon: +31 (0)765225260
E-post: b.prinsen@mannaertsappels.nl

Webblankett: https://www.mannaertsappels.nl/faillissementen/

Den angivna dagen då fordringsägare senast ska anmäla sin fordran har ännu inte offentliggjorts, men det lönar sig att framföra anspråk till konkursboet så snart som möjligt. I din e-post kan du använda den bifogade engelskspråkiga modellen, där du ska fylla i dina egna uppgifter. I modellbottnet kräver du att köpesumman återbetalas om avtalet inte uppfylls.

Meddelandets rubrik: Claim after Xstra Digital Storage bankruptcy

Meddelande:

Dear Sir:

On <datum>, I purchased a <produktens namn> from Xstra Digital Storage, for the sum of € <produktens pris>. Please find attached a copy of the order confirmation and the receipt.

Please let me know if the order contract can still be fulfilled. If this is not an option, I herewith terminate the agreement. In that event, I herewith request you to refund the purchase sum of € <summa betalning> to my account number <ditt IBAN-kontonummer>, account holder <kontoinnehavarens namn> with payment reference ‘Claim after bankruptcy <försäljarens namn>’. The BIC code of my bank is <din banks BIC-kod>.

I await your response.

 

With kind regards,

<namn och underskrift>

 

Attachments (Bilagor):

  • Order confirmation (Orderbekräftelse)
  • Copy of payment transaction (Kopia av kvittot, till exempel från nätbanken)
  • Copy of previous correspondence, if any (Kopia av eventuell tidigare brevväxling)
  • Other relevant documents (Andra nödvändiga dokument)

Konsumentens ställning i konkurssituationen är svag. Konkursboets skulder täcks enligt en viss förmånsordning och konsumenternas fordringar kommer i allmänhet sist, varvid boet inte nödvändigtvis längre har några tillgångar kvar att dela ut. Övervakningen av konkursfordringar är ibland avgiftsbelagd och konkursförfarandena räcker till och med flera år.