Ny konsumentagenda: Ökade möjligheter för konsumenternas egenmakt

Kommissionen har idag publicerat en ny EU konsumentagenda. Framtida prioriteringar inkluderar grön övergång, digitalisering, genomförandet av konsumenternas rättigheter, konsumentgruppens specifika behov och internationellt samarbete.

Handlingsplanen behandlar också hur man kan förbättra konsumentskydd och störningstolerans under och efter koronaviruspandemi.

Läs mer:

Ny strategi för konsumentpolitiken: EU-kommissionen vill ge konsumenterna större roll i omställningen. Pressmeddelande, Europeiska kommissionen 13.11.2020.