Konsumentrådgivningen blev en del av Konkurrens- och konsumentverket

Den riksomfattande konsumentrådgivningen som tidigare fanns i anslutning till magistraterna har blivit en del av Konkurrens- och konsumentverket (KKV) från 1.1.2019.

Omorganiseringen påverkar inte rådgivningen och telefontjänstens alla nummer förblir oförändrade. Även företag kan kontakta konsumentrådgivningen för att få råd i konsumenträttsliga ärenden.

Läs mera: KKVs pressmeddelande