Alla paket från länder utanför EU ska förtullas från och med juli 2021

Beställer du varor från nätbutiker utanför Europeiska unionen, t.ex. från Kina, USA eller Storbritannien? Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem.

Förändringen gäller alla varor som anländer till Finland från och med den 1 juli, även om du hade gjort beställningen före juli. Om du beställer en vara i juni och får den till Finland först i juli måste du förtulla paketet och betala mervärdesskatt på det.

Läs mer på Tull webbplats:
https://tulli.fi/sv/alltskafortullas