Var försiktig på webben: LuxStyle levererar produkter utan beställning

Konsumenteuropa i Finland (ECC Finland) har mottagit flera klagomål på den danska webbutiken LuxStyle, där en beställning på en produkt ser ut att uppstå enbart genom att kunden väljer en produkt och ger sina kontaktuppgifter. För att få reda på priset är konsumenten tvungen att gå vidare till följande skede i beställningsprocessen. När konsumenten, efter att ha sett priset och före valet av betalningssätt, vill avbryta beställningen, går beställningsbekräftelsen och produktförsändelsen emellertid redan vidare till konsumenten. LuxStyle har på senare tid haft annonser åtminstone på Facebook.

Medan en ”traditionell” beställningsfälla baserar sig på en gratisprodukt eller ett billigt provpaket som fungerar som lockbete, och som följs av en tidsbestämd beställning, baserar sig fällan i LuxStyles fall på att beställningen sänds iväg för tidigt och produkten sänds utan beställning. Tricket är prisuppgiften, som konsumenten inte ser förrän i ett bestämt skede av beställningsprocessen. LuxStyle säljer till exempel ögonfransserumet Quickmax.

Brister i beställningsprocessen – gör så här

Även Konsumenteuropa i Finland har testat LuxStyles beställningsprocess och konstaterat att den är rejält bristfällig. En beställning via webbutik uppstår normalt så, att konsumenten väljer en vara, lägger den i köpkorgen, fyller i fältet för kontaktuppgifter, väljer betalningssätt och till slut bekräftar beställningen. På LuxStyles webbplats övergår konsumenten efter valet av produkt till att uppge sina kontaktuppgifter. De flesta har fortsatt vidare efter det skedet för att få reda på priset på produkten, eftersom det inte har visats någon annanstans, och, efter att ha sett priset, avbrutit beställningsprocessen i följande skede. Enligt företaget har beställningen emellertid uppstått redan i det föregående skedet, när konsumentens adressuppgifter har registrerats på sidan.

Konsumenteuropa anser att en beställning via webben inte har uppstått, och därför är konsumenten inte utgående från detta skyldig att betala eller returnera en produkt som har levererats till honom eller henne utan beställning. Också enligt konsumentskyddslagen måste näringsidkaren försäkra sig om att konsumenten uttryckligen godkänner betalningsskyldigheten i anslutning till beställningen – i annat fall är avtalet inte bindande.

Om du har besökt webbplatsen LuxStyle under Facebook-kampanjen och fått en produkt och en faktura utan beställning, ska du gå till väga på följande sätt:

  • Skicka ett e-postmeddelande till säljaren på adressen info@luxstyle.fi, i vilket du berättar om att du har mottagit en försändelse.
  • Meddela att du inte har gjort en beställning.
  • Du kan skriva till exempel följande: Jag har av er mottagit en produktförsändelse och faktura (DATUM). Jag har inte beställt produkten och därför betalar jag inte fakturan. Jag är inte heller skyldig att returnera en produkt som jag inte har beställt. Om ni har bevis på att jag har gjort en bindande beställning, ber vi er skicka det till mig per e-post så snart som möjligt.
  • Returnera inte ett paket som du har fått utan beställning.
  • Betala inte fakturan.
  • Om du får en betalningspåminnelse eller ett kravbrev, ber vi dig kontakta oss.

Observera även att du kan göra en reklamation på finska. Ta kontakt med oss, om ärendet inte löser sig med hjälp av dessa anvisningar eller om du behöver hjälp med att översätta för att förstå företagets svar.

ECC Danmark hjälper dig att reda ut ärendet. Företagets verksamhet följs även upp av konsumentombudsmännen i Danmark och Finland.