Otravo går i konkurs – anvisningar för konsumenter

Nederländska Otravo B.V. försattes i konkurs den 20 december 2022. Företaget var en av Europas största aktörer inom förmedlingen av resetjänster. Otravos varumärken är Travelgenio.com, Tripmonster.com, Travel2be.com, Vliegtickets.nl, Vliegtickets.be, Flygstolen.se, Greitai.lt, Bookinghouse.ee och Flysiesta.lv. Förutom flyg kunde man via webbplatserna bland annat boka inkvarterings- och biluthyrningstjänster. På grund av Otravos konkurs kan ECC-nätverket (European Consumer Centres Network, ECC-Net) inte längre medla i konsumenttvister som berör dessa förmedlare.

 Otravo har den 16 december 2022 publicerat ett engelskspråkigt meddelande där kunderna får anvisningar om bland annat bokade flygbiljetter och tilläggstjänster för dem.

Vi har kompletterat dessa anvisningar nedan.

Bokning av beställd tjänst har bekräftats – kontakt med tjänsteleverantören

Om du har köpt en tjänst, till exempel flygtransport eller inkvartering, från någon av de nämnda förmedlarna och fått en bekräftelse på den, lönar det sig för säkerhets skull att vara i direkt kontakt med tjänsteleverantören (till exempel flygbolaget eller inkvarteringsföretaget) om din bokningsstatus. Kontrollera också att tjänsteleverantören har dina aktuella kontaktuppgifter.

Ändringar i bokningen och återbetalning av avgifter sker via tjänsteleverantören eftersom resebokningssidornas egen kundservice inte längre fungerar.

Den beställda tjänsten har inte levererats – kom ihåg kreditgivaransvaret

Om du till exempel har betalat flygbiljetter som inte levererats på kredit kan du vända dig till kreditgivaren. Vid säljarens konkurs är kreditgivaren skyldig att returnera betalningen till konsumenten med stöd av kreditgivaransvaret.

Om tjänsten har betalats med bankkort ska du kontakta din bank. Enligt vissa bankers avtalsvillkor iakttas motsvarande principer för återbetalning som vid betalning på kredit även vid betalning med bankkort.

Framställande av yrkande till konkursboet – var beredd på en lång handläggningstid

Konsumenten kan framställa sitt krav på återbetalning till Otravos konkursbo i Nederländerna, om den beställda tjänsten inte levereras och det var resultatlöst att vända sig till kreditgivaren eller den egna banken. Det är dock bra att vara medveten om att konsumentens ställning i en konkurssituation oftast är svag. Även själva förfarandet kan ta flera år.

Boförvaltarens kontaktuppgifter är följande:

D.J. van Dongen (De Vos & Partners), crediteuren.otravo@devos.nl

Det lönar sig att framställa ett yrkande till konkursboet så fort som möjligt. Du kan använda den bifogade mallen i e-postmeddelandet där du ska fylla i uppgifter om det egna fallet. I modellbottnet kräver du att köpesumman återbetalas om avtalet inte uppfylls. Bifoga relevanta bilagor till din ansökan.

Claim in bankruptcy

Dear Mr. van Dongen:

On <datum>, I booked <beställd tjänst, till exempel flygtransport> from <förmedlare, till exempel Travelgenio.com>. The price was <pris i euro>. Please find attached a copy of the order confirmation and the receipt.

 Please let me know if the contract can still be fulfilled. If this is not an option, I herewith terminate the agreement. In that event, I request you to refund the purchase sum to my account. My bank details are as follows:

Account number: <ditt IBAN-kontonummer>

  • Account holder: <kontoinnehavare>
  • The BIC code of my bank: <din banks BIC-kod>.

 With kind regards,
<namn och underskrift>

 Attachments (Bilagor):

  • Order confirmation (Beställningsbekräftelse)
  • Copy of payment transaction (Kopia av kvittot)
  • Copy of previous correspondence, if any (Kopia av eventuell tidigare brevväxling)
  • Other relevant documents (Andra nödvändiga dokument).