Läs Konsumenteuropas nyhetsbrev 3/2015

Konsumenteuropa i Finlands nyhetsbrev utkommer 4 gånger / år och informerar om aktuella ärenden som gäller den gränsöverskridande konsumenthandeln och verksamheten inom ECC-nätverket.

Nyhetsbrev 3/2015 publicerades idag på finska och på engelska.