Konsumenteuropa: Beställningsfällorna florerar i Norden

Webbannonser om varuprover av engångsnatur, möjligheter att pröva på tjänster och olika tävlingar, som ger ett intryck av att vara gratis, orsakar allt större problem för de nordiska konsumenterna. Antalet klagomål om beställningsfällor som anmäls till Konsumenteuropa i Danmark, Sverige, Norge och även Finland har ökat drastiskt under de senaste åren. Konsumenter som har trott sig beställa endast ett varuprov eller ett billigt provpaket känner sig lurade när även stora belopp har debiterats deras kreditkort utan godkännande.

Tänk efter två gånger innan du klickar på en annons på nätet om ett gratis provpaket eller en tävling där du kan vinna flotta priser. Erbjudandet är kanske inte alls gratis, och du kanske går i en dyr beställningsfälla.

Antalet klagomål har ökat i Norden

Nätverket Konsumenteuropa, som ger råd och hjälp till konsumenterna i frågor om gränsöverskridande handel inom EU, har fått allt fler klagomål om gratis provpaket och beställningsfällor. Konsumenteuropa i Finland, Sverige, Norge och Danmark har alla rapporterat att dessa klagomål ökat 2014–2016 (fram till oktober innevarande år) och de vill gemensamt uppmärksamma fenomenet beställningsfälla.

När det gäller beställningsfällor får konsumenterna inte korrekt information om en vara eller om villkoren för ett erbjudande. Ofta resulterar detta i att konsumenten involveras i en beställning, utan sitt samtycke. Konsumenten kanske klickar på en knapp där det står ”Nästa” eller ”Välj”, när texten egentligen borde vara ”Beställ” eller ”Köp”. Detta kan hända vem som helst. Det säkraste sättet att undvika en fälla är att låta bli att klicka på sporadiska annonser eller att åtminstone läsa beställnings- eller avtalsvillkoren, om sådana går att hitta”, säger Leena Lindström, direktör för Konsumenteuropa i Finland.

Under knappt tre år har man tagit emot totalt över 5 400 klagomål om beställningsfällor från konsumenterna i Norden.

Ett typiskt fall av beställningsfälla

Ofta uppstår problemet när en konsument nappar på ett erbjudande om en vara eller en tjänst, som i annonsen utges för att vara gratis eller kolossalt förmånlig. Erbjudandet kan gälla till exempel en pröva på-period i en nätdejtingtjänst eller hälsoprodukter, såsom bantningspreparat, snarkningsförebyggande preparat, ansiktsmasker eller vitaminer. Ett erbjudande kan också vara att bli produkttestare eller delta i en tävling där priset uppges vara en smarttelefon eller platt-tv.

Konsumenten stöter oftast på dessa erbjudanden på sociala medier, men de kan också komma per e-post eller så kanske konsumenten lägger märke till dem någon annanstans på nätet. För att konsumenten ska kunna ta del av erbjudandet måste hen i regel lämna sina kreditkortsuppgifter till företaget för en liten nominell debitering av till exempel porto eller kostnaden för ett provpaket. Senare kontaktar konsumenten Konsumenteuropa i sitt land och berättar att större belopp än vad som avtalades har debiterats konsumentens kreditkort, kanske till och med flera gånger. Det visar sig att ärendet i själva verket gällt en tidsbestämd beställning, för vilken debiteras någonting helt annat än vad man ursprungligen lät förstå.

Om du ser en lockande annons på nätet…

  • Det lönar sig inte att direkt nappa på ett erbjudande utan att tänka efter. Ta tid på dig och läs avtals- eller beställningsvillkoren. Ofta finns de väsentliga villkoren först i slutet.  Om du inte hittar avtalsvillkoren, ska du inte beställa eller ansluta dig till tjänsten.
  • Leta på en sökmotor efter information med namnet på varumärket, tjänsten eller det erbjudande företaget. Du kan hitta andras erfarenheter av samma erbjudande.
  • Om du får ett meddelande om att du vunnit i någon dragning som du inte deltagit i, ska du inte slösa din tid på att lösa ut vinsten. Det är troligen fråga om nätfiske efter din kontaktinformation, för att någon ska kunna skicka dig erbjudanden per e-post.
  • Ge aldrig din personbeteckning till ett företag som bjuder ut gratis varuprover eller Nike-skor för två euro.
  • ”Endast i dag, endast till dig” gäller med stor sannolikhet också i morgon.
  • Om du betalar med kort, betala endast med kreditkort.
  • Acceptera inte att bli produkttestare, om du inte har läst avtalsvillkoren i sin helhet.
  • Beställ ingenting från ett företag som endast anger en postboxadress som sin kontaktinformation.