Klagomål om biluthyrning ökar i Norden

Nordiska konsumenter klagar allt oftare på biluthyrning i Europa. Statistiken omfattar Konsumenteuropa i Sverige, Norge, Danmark och Finland.  I Finland har antalet klagomål legat kvar på ungefär samma nivå som tidigare, medan antalet har ökat i de övriga nordiska länderna. De vanligaste ämnena för klagomål vid biluthyrning är extra försäkrningar och kostnader som senare faktureras för reparation av skador.

Konsumenter har tidvis problem med att hyra bil i Europa. De nordiska verksamhetsställena i nätverket Konsumenteuropa har registrerat att antalet klagomål har ökat under de senaste tre åren i alla länder förutom Finland. Under 2016 gjordes 25 procent fler klagomål om biluthyrning i Norden än under tidigare år. Antalet klagomål ökade med närmare 40 procent från år 2014*:

Det vanligaste problemet som konsumenter stöter på när de hyr bil i Europa är att bilen är dyrare än vad konsumenten antagit när bilen reserverats på nätet. Detta beror i regel på kostnader som extra försäkringar och reparationskostnader som tas ut efter uthyrningen (s.k. debitering i efterhand). Ofta måste konsumenten teckna en extra försäkring på plats för att ens kunna ta bilen i bruk. Oftast uppstår problem med reparationskostnader som tas ut i efterhand när konsumenten har returnerat bilen utanför biluthyrningens öppettider och inte kan bevisa när till exempel bilen har skråmats.

– Konsumenter hyr ofta bil på semestern för att kunna ta sig runt på egen hand. Det är viktigt att läsa avtalsvillkoren redan när bokningen görs och ännu en gång på plats. Det lönar sig också att vara extra noggrann när bilen överlåts och se till att alla eventuella skråmor och slitage har antecknats på tillbörligt sätt. Konsumenten kan till exempel fotografera bilen när den avhämtas och returneras”, säger Leena Lindström, direktör för Konsumenteuropa i Finland.

Fem tips för dig som hyr bil

  1. Kontrollera vad som ingår i priset. Kontrollera hur hyran för en dag och hela hyrestiden bestäms. Lägg märke till om priset inkluderar moms eller om den läggs på det angivna priset.  Det är vanligt att tilläggsavgifter debiteras för barnstolar och annan utrustning. Lägg även märke till eventuella expeditions- och serviceavgifter. Om du exempelvis returnerar bilen någon annanstans än avhämtningsstället, bör du vara beredd på tilläggskostnader. Jämför olika webbplatser och priser innan du gör reservationen.
  2. Studera avtalet innan du skriver under det. Även om du reserverat bilen på nätet, så undertecknar du avtalet först hos biluthyrningen. Läs avtalet noggrant och bevara en kopia av alla handlingar gällande uthyrningen. Om det finns någon punkt i avtalet som du inte förstår, ska du be om mer information om den innan du undertecknar avtalet.
  3. Kontrollera avtalsvillkoren noggrant före du skriver under avtalet. Studera försäkringsvillkoren särskilt noga eftersom det kan finnas stora skillnader mellan olika länder i försäkringsskyddet. Gör detta även om du skulle ha reserverat bilen via nätet. Var beredd på att biluthyrningsföretaget försöker sälja dig en extra försäkring när bilen hämtas. Kom ihåg att försäkringen redan kan ingå i din reseförsäkring eller att du kanske redan har tecknat en separat försäkring.
  4. Betala med kreditkort. De flesta biluthyrningsföretagen kräver betalning med kreditkort. I detta fall kan du kontakta ditt kreditkortsbolag för att be om en återbetalning om det uppstår problem eller meningsskiljaktigheter mellan dig och biluthyrningen om de debiteringar som gjorts.
  5. Granska bilen före avhämtning och efter returnering. Granska bilen tillsammans med en representant för biluthyrningen före du börjar köra. Säkerställ att alla befintliga fel och skador antecknas och be om en kopia av granskningsrapporten. När du returnerar bilen ska du säkerställa att du får en rapport över att bilen har returnerats oskadd. Ta foton på bilen både när du hämtar och returnerar den. På så sätt har du bevis om biluthyrningen skulle kräva skadestånd för skador på bilen.

Du hittar mer information om att hyra bil på semesterresor på vår webbplats. Om du har problem med en biluthyrning i ett annat EU-land, på Island eller i Norge, kan du kontakta oss.

 

*) År 2016 kontaktade 367 konsumenter Konsumenteuropas kontor i Danmark, Finland, Norge och Sverige angående problem med att hyra bil. År 2015 var antalet biluthyrningsrelaterade kontakter 293 st. och år 2014 263 st.