Kampanjen Se upp för bedragare på webben varnar om svindlare på webben

Kampanjen Se upp för bedragare på webben som inleds idag strävar efter att varna konsumenterna om de svindlare som finns ute på webben. Ute på webben är det skäl att komma ihåg att om något verkar för bra för att vara sant, är det sällan sant.  

Antalet olika webbedrägerier och beställningsfällor har ökat de senaste åren. Bedrägerierna är även mer skickligt gjorda, vilket gör att de även är allt svårare att identifiera. Konsumenten kan råka ut för bedrägerier på webben, per e-post eller genom sin mobilenhet. År 2017 polisanmäldes nästan 12 000 bedrägerier som inträffat på internet. Konkurrens- och konsumentverket fick i fjol 1 453 kontakter som gällde bedrägerier och beställningsfällor.

Till exempel kan affärernas varumärken eller företagens namn användas på fel sätt. Meddelandena kanske skickas i kända företags namn eller också används ett varumärke i osakliga sammanhang. Syftet kan till exempel vara att med hjälp av olika enkäter eller begäran att delta samla in deltagarens konfidentiella uppgifter, sprida skadlig programvara eller binda den svarande vid orimliga avtalsvillkor.

Typiska bedrägerier som sker på webben är till exempel att säljaren bjuder ut egendom till salu som säljaren inte i verkligheten besitter eller inte ämnar sälja. Priset på varan är oftast betydligt lägre än det pris som normalt begärs. Oftast har den bedrägliga säljaren en mer eller mindre trovärdig historia om varför priset just nu är så lågt. Dessutom hänvisar säljaren ofta till att det är bråttom genom att exempelvis hävda att det står andra köpare i kö.

Eftersom det är enkelt att utföra internetsvindlerier och -bedrägerier har webben blivit en lockande verksamhetsmiljö även för brottslingar. Ofta skapas olika falska sidor och kampanjer utomlands, vilket även gör det svårare att utreda fallen.

Huijausinfo.fi – samlad information om webbedrägerier för konsumenter

Kampanjen Se upp för bedragare på webben inleds torsdagen den 15 mars som även är den internationella konsumentdagen. Kampanjen uppmanar konsumenterna till uppmärksamhet på webben, eftersom vem som helst kan råka ut för lurendrejerier. Det är viktigt att upprätthålla och utveckla konsumentfärdigheterna för att identifiera och undvika lurendrejerier.

Kampanjen erbjuder konsumenterna information om lurendrejerier och tips för att undvika sådana, samt ger råd om att ta kontakt med myndigheterna ifall de råkar ut för bedrägerier. Som en del av kommunikationskampanjen har Konsumentförbundet öppnat webbplatsen Huijausinfo.fi där förbundet tillsammans med sina partners samlar information om bedrägerier som riktas mot konsumenterna. På webbplatsen finns bland annat länkar till den färskaste informationen olika myndigheter erbjuder. Aktuella teman meddelas även på Twitter-kontot @Huijausinfo.

Kommunikationskampanjen Se upp för bedragare på webben syns de kommande veckorna bland annat på de sociala medierna. På Facebook och Twitter använder vi hashtaggarna #varohuijareitaverkossa och #huijausinfo.

Kommunikationskampanjen utförs i samarbete med Finsk Handel, Konsumentförbundet, Konkurrens- och konsumentverket, Polisen, Tullen, Tukes, Kommunikationsverket samt Konsumenteuropa i Finland.

Mer information

Juha Beurling, generalsekreterare, Konsumentförbundet, 040 5566 421, fornamn.efternamn@kuluttajaliitto.fi

Mikko Koskinen, ordförande för Finsk Handels säkerhetsutskott, chef för SOK:s riskhanteringsenhet, 050 388 3098, fornamn.efternamn@sok.fi

Jyrki Aho, polisinspektör, Polisstyrelsen, 0295 480181

Juha Tretjakov, informationssäkerhetsexpert, Kommunikationsverket, 0295 390 432, +358 295 390 432, fornamn.efternamn@ficora.fi

Kristiina Vainio, jurist, Konkurrens- och konsumentverket, 050 395 5698, fornamn.efternamn@kkv.fi

Leena Lindström, överinspektör, direktör för Konsumenteuropa i Finland, 040 588 3260, fornamn.efternamn@kkv.fi

Kampanjmaterial

Webbplats: Huijausinfo.fi

Kommunikationskampanjens Facebooksida: Facebook.com/huijausinfo

Finsk Handel representerar handeln, den största branschen inom näringslivet. Handeln sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland. Finsk Handel har cirka 7 000 medlemsföretag och representerar både detalj- och partiaffärer inom näringspolitiken och intressebevakningen på arbetsmarknaden.

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet är en oberoende medborgarorganisation öppen för alla. Förbundet främjar frågor som gäller konsumentens rättigheter, konsumentens ekonomi, livsmedel och näring samt etisk konsumtion och verkar som konsumenternas röst på marknaden och i det samhälleliga beslutsfattandet. Vi representerar konsumenterna där besluten fattas och vi gör färska inlägg i samhällsdebatten.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) skyddar och främjar en fungerande marknad. En fungerande marknad gynnar såväl företagen som konsumenterna. Marknaden fungerar då det finns konkurrens mellan företagen och konsumenternas rättigheter skyddas. Konkurrenstillsynen avlägsnar konkurrenshinder från marknaden så att konsumenterna har tillgång till konkurrerande alternativ. Konsumentskyddet bidrar till att konsumenterna har förtroende för att aktörerna på marknaden agerar enligt de överenskomna spelreglerna och att störningar utreds snabbt.

Polisens uppgift är att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

Tullen främjar en smidig varuhandel och säkerställer dess riktighet, uppbär effektivt skatt på varor, erbjuder tjänster ur en kundnära synvinkel samt skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Kommunikationsverket är ansvarigt för styrning och övervakning av kommunikationsnät och -tjänster i samarbete med aktörer i branschen. Målet är att nya tjänsteleverantörer har möjlighet att komma in på marknaden, att det finns tillräckligt med frekvenser för nya behov och att konsumenternas rättigheter inte kränks. Kommunikationsverket producerar myndighetstjänster för informationssäkerhet åt medborgarna, näringslivet och den offentliga förvaltningen.

Konsumenteuropa i Finland erbjuder information och råd till konsumenter som handlar varor eller tjänster utanför Finland inom EU-området, Norge och Island.