Hur inverkar brexit på konsumentens rättigheter?

Storbritannien är på väg att utträda ur EU. Fram till brexit gäller all EU-lagstiftning, inklusive den gemensamma konsumentskyddslagstiftningen, och den tillämpas även i Storbritannien. Om Storbritannien och EU inte uppnår en överenskommelse om villkoren för brexit, upphör tillämpningen av EU-avtalen i Storbritannien.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i samarbete med Konsument Europa Finland utarbetat det bifogade informationspaketet som handlar om konsumentens rättigheter i synnerhet vid ett avtalslöst brexit. Brexit är ännu förknippat med mycket osäker information och situationen lever ständigt. Uppgifterna kompletteras och omarbetats i takt med att ny information inkommer.

Läs mer:
Hur inverkar brexit på konsumentens rättigheter?