Att känna igen varumärkesförfalskade varor på webben

Konsumenteuropa får ofta klagomål från konsumenter som medvetet eller omedvetet köpt en förfalskad produkt på nätet eller inte fått en produkt därför att tullen har tagit den i beslag. Produkter som traditionellt har förfalskats har närmast varit lyxprodukter, till exempel märkeshandväskor eller elektronik, men i dag hittas förfalskningar i snart sagt alla produktgrupper, från leksaker till mediciner. Varumärkesförfalskade varor, som via näthandeln har en större tillgänglighet än tidigare, kan förutom att vara farliga för hälsan även utgöra en säkerhetsrisk för konsumenterna.

I Finland förbjuder upphovsrättslagen import av piratprodukter, till exempel förfalskade musik- eller filmupptagningar. Tullen kan således stoppa införseln av ett nätköp och utreda om industriell äganderätt eller upphovsrätt har kränkts.

Hur identifierar man en varumärkesförfalskad vara och vad ska man göra om man får en?

  • Kontrollera om du hittar säljarens kontaktuppgifter på webbplatsen. Det är inte ett gott tecken om bara en postboxadress anges. Du kan också mata in webbplatsens adress i tjänsterna who.is och scamadviser.com.
  • Använd en sökmotor och sök efter andra konsumenters omdömen om säljaren.
  • Kontrollera varans äkthet genom att jämföra till exempel logotypen och dess placering på varan jämfört med varor på varumärkets officiella webbplats.
  • Kontrollera om varumärket har en förteckning över officiella återförsäljare eller information om säljare som säljer förfalskningar.
  • Jämför priset med priset på varor på den officiella webbplatsen. Lita inte på webbplatser med synnerligen lockande erbjudanden.
  • Kontrollera beställningsvillkoren – finns det till exempel information om returrätt?
  • Var försiktig med webbplatser där texten är skriven på dåligt språk eller som använder bilder av dålig kvalitet. Håll ändå i minnet att vissa webbplatser som erbjuder varumärkesförfalskade varor är synnerligen professionellt gjorda.
  • Skydda din betalning. Betala helst med kreditkort eller gynna betalningssätt där betalningen kan återkallas, t.ex. PayPal. Undvik andra betalningssätt. Kontrollera att webbläsarens adressrad har en ikon med ett stängt hänglås eller att adressen börjar med https://.
  • Om du upptäcker en förfalskning först efter att du fått varan: kontrollera hos din bank eller den som beviljat kreditkortet om du kan kräva återbetalning.
  • Om du upptäcker att du fått en varumärkesförfalskad vara bör du anmäla detta till Tullen. Kontakta även en officiell representant för varumärket och anmäl de varumärkesförfalskade varorna och meddela var du köpte ditt exemplar. Eftersom de äger varumärket på varorna kan de göra en anmälan om den ohederliga webbplatsen till rätt aktör.

Konsumenteuropa delar information i frågor som gäller gränsöverskridande handel och hjälper konsumenterna att genom medling lösa tvister vid gränsöverskridande handel. Konsumenteuropa har inte en övervakningsmyndighets verkställande makt och kan inte fastställa påföljder eller ingripa direkt i fall av varumärkesförfalskning.