Anvisningar till konsumenterna med anledning av Go Internationals konkurs

Den norska researrangören Go International meddelade i februari sina kunder att alla avgångar till semestermål i norra Cypern är inställda sedan fredagskvällen den 13 februari 2015. I Finland såldes Go Internationals resor av åtminstone Groupon, Top 10 Matkatarjoukset och Travelbird. Följande vecka, den 18 februari 2015, ansökte Go International om konkurs.

Bland de företag som förmedlat Go Internationals resor meddelade Travelbird att man genast kommer att återbetala till kunderna vad de har betalat. Även Groupon har meddelat att man har börjat behandla återbetalningarna för resor i februari och konstaterar att man arbetar för att säkerställa att alla Groupons kunder får sina återbetalningar.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) utreder för närvarande vilket ansvar Top10 Matkatarjoukset har. KKV har begärt en redogörelse av företaget särskilt över på vilka grunder det anser sig vara befriat från reseförmedlarens ansvar.  

Konsumenteuropa hjälper i oklara fall

Om du inte ännu fått information om återbetalning av den instans som sålt resan, gör på följande sätt:

  1. Skicka följade e-postmeddelande till säljaren:

    ”En resa som jag har bokat och betalt har ställts in på grund av Go Internationals konkurs. Jag ber er återbetala beloppet jag har betalt på mitt konto med kontonumret xxxxxxxxxxxxxx. Enligt lagen om paketresor ansvarar ni för återbetalningen av avgiften på samma sätt som researrangören”.

    E-postadresserna till företagen är: info@top10matkatarjoukset.com, info@groupon.fi och asiakaspalvelu@travelbird.fi.

  2. Om du inte får något svar av företaget eller om du är missnöjd med svaret kan du kontakta Konsumenteuropa antingen genom att fylla i Klagoblanketten eller ringa till numret 029 505 3090 vardagar mellan kl. 9 och 12.

Om du har betalt din resa med kreditkort, kan priset för en ogenomförd resa återkrävas också av kreditgivaren, dvs. av det kreditkortsbolag som beviljat kortet eller av banken. Även de som betalt med bankkort bör i dessa fall kontakta sin bank.

Konkursboets kontaktinformation

Go International hade ingen säkerhet från vilken konsumenter som köpt en paketresa kunde söka ersättning för ogenomförd resa. Utifrån de preliminära uppgifter som Konsumenteuropa har fått kan konsumenter som har fordringar på företaget kontakta konkursboets utredningsman om de så önskar.

Kontaktinformation: Go International konkursbo, v/Adv. Kjell Steinsbø, Postboks 43, 5401 STORD, webbplats

Här måste man ändå bereda sig på att processen kommer ta sin tid, åtminstone i det fall att konkursärendet framskrider och inte förfaller till exempel på grund av att bolaget saknar tillgångar. Det är också osannolikt att någonting blir över till oprioriterade borgenärer, vilka således konsumenter som har beställt en paketresa är vid en konkurs.

Enligt en tills vidare obekräftad uppgift borde konkursboet kontaktas före fredagen den 20 mars 2015. Konsumenteuropa utreder ändå frågan närmare eftersom tiden att reagera på är mycket kort sett ur ett finländskt perspektiv och det är sannolikt att många konsumenter i Finland som har bokat och betalt en resa inte klarar av att kontakta konkursboet på norska, svenska eller engelska.

Vi ska ytterligare utreda om det medför kostnader eller inte för konsumenterna att bevaka sina fordringar och vi informerar mera i ärendet vartefter vi får ny information.