Anvisningar för Xellim Oü:s kunder

De anvisningar gällande Xellim Oü:s beställningar som utfärdade tidigare i 2014 gäller inte längre för beställningar som gjorts hösten 2014. Orsaken är att Xellim under hösten har gjort flera ändringar på sina beställningssidor. Av den orsaken gäller tidigare anvisningar inte längre, istället ska meningsskiljaktigheter mellan konsumenten och företaget gällande beställningens karaktär och pris bedömas en i taget bland annat utifrån innehållet på beställningssidan på respektive beställningsdag.

Eftersom det är fråga om ett estniskt företag och enskilda tvistemål, ska behandlingen av klagomålen skötas koncentrerat av Konsumenteuropa i Finland.

Konsumenteuropas anvisningar för sådana fall där konsumenten anser att hen endast beställt en provförpackning:

1. Skicka följande e-post till Xellim Oü och en eventuell fakturerare:

Jag har endast beställt en provförpackning. Jag har inte beställt några andra produkter. Webbplatsen på vilken jag gjorde min beställning lät mig förstå att jag beställer en provförpackning.

Ni har skickat mig ett nytt paket och en faktura. Enligt er har jag gjort en tidsbestämd beställning. Jag vill försäkra mig om vad jag har förbundit mig till och därför ber jag er sända mig följande information:

  • datum för min beställning
  • orderbekräftelsen som ni sänt till mig efter beställningen
  • beställningssidan på vilken jag gjort min beställning (skärmdump om webbplatsen har förändrats efter beställningen)

2. Om du inte får en tillfredsställande redogörelse, kan du vid behov kontakta Konsumenteuropa i Finland per telefon (tfn 029 553 9500, mån–fre kl. 10–13) eller genom att fylla i kontaktblanketten.Uppge även om du har varit i kontakt med Konsumenteuropa redan tidigare.

Konsumenteuropa i Finland, konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen har under 2014 kontaktats många gånger gällande beställningar av bantnings- och skönhetsprodukter från Xellim Oü. Konsumenterna och Xellim Oü har haft olika åsikt om huruvida beställningen har gällt en provförpackning eller en tidsbestämd produktleverans.

Konsumentombudsmannen har under 2014 behandlat felen i Xellim Oü:s marknadsföring på många olika sätt och krävt att företaget ska ändra sin marknadsföring och webbplats så att de överensstämmer med kraven enligt konsumentskyddslagen. Behandlingen av ärendet fortsätter eftersom företaget inte har korrigerat alla delar av sin webbplats.