Anvisningar för problemsituationer i tjänsten Rekki.fi

Både Konsumenteuropa Finland och Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning har kontaktats av konsumenter om tjänsten Rekki.fi, via vilken man säljer och köper begagnade kläder. Under hösten har cirka 40 klagomål kommit in till Konsumenteuropa Finland. Klagomålen gäller beställningar som inte levererats samt att företaget inte har betalat pengar till konsumenterna för de produkter som konsumenterna har sålt via företagets webbplats. Företaget har inte varit villigt att förhandla om en lösning med Konsumenteuropa Finland.

Tjänsten Rekki.fi var tidigare under finländsk ägo, men tjänsten ligger numera under ett estniskt företag vid namn Upty Nordic OÜ. Vi har skickat en begäran om svar till företaget i oktober i samarbete med Konsumenteuropa i Estland.  Företaget har dock inte reagerat på kontakterna i vårt nätverk, vilket innebär att konsumenternas klagomål inte kan lösas genom medling.

En del av konsumenternas klagomål har hänvisats till det estniska tvistlösningsorganet för behandling. Tvistlösningsorganet ger rekommendationer för hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare ska lösas. Om företaget inte följer organets beslut placeras företaget på Estlands konsumentmyndighets svarta lista.

Anvisningar för konsumenter

  1. Gör ett skriftligt klagomål till företaget.
  2. Om företaget inte svarar dig och du har betalat beställningen med betalkort ska du fråga ditt kreditkortsbolag eller din bank om du kan kräva gottgörelse via dem med stöd av kreditgivaransvaret enligt konsumentskyddslagen. När det är fråga om betalning med bankkort ska du kontrollera i avtalsvillkoren för din bank om du har en motsvarande rättighet. Om du har valt faktura eller delbetalning som betalningssätt ska du kontakta betalningsförmedlaren.
  3. Om du inte kan göra en kortreklamation eller vända dig till en betalningsförmedlare eller om det är fråga om att företaget inte har betalat dig pengar för de produkter du sålt, kan du vänta på Konsumenteuropa i Finlands kommande information om hur behandlingen framskrider i Estlands tvistlösningsorgan.
  4. Om du inte deltar i förfarandet i det estniska tvistlösningsorganet eller om du inte vill vänta på vår kommande information kan du inleda ett europeiskt betalningsföreläggande i Helsingfors tingsrätt. Förfarandet används vid indrivning av penninganspråk från ett annat EU-land, det är helt skriftligt och förutsätter inte närvaro i domstol. Mer information om förfarandet får du från Konsumenteuropa Finland och på webbplatsen: ecc.fi/sv/arendehantering/rattegang-i-gransoverskridande-konsumenttvister/.

Vi betjänar per telefon 029 505 3090 må–to kl. 9–12 och du kan även uträtta ärenden via webben: ecc.fi/sv/ärendehantering.

Konsumenteuropa Finland har också berättat om sina observationer för konsumentombudsmannen, eftersom Rekki.fi fungerar på finska och riktar sina tjänster till finländare.