Anvisningar för konsumenter som beställt Melaton Max från Lumone Oü i Estland

I början av mars varnade vi konsumenterna för beställningsfällan Melaton Max. I sin kampanj erbjöd företaget Lumone ett melatoninpreparat avsett för sömnproblem. Man erbjöd en mängd motsvarande 2 månaders behov till priset 1 euro, dvs. postporto. Konsumenteuropa i Finland bedömer att det här är fråga om en s.k. beställningsfälla, som har lett till att konsumenterna fått en produktförsändelse som de inte har beställt samt oskäliga fakturor.

Centrala element i Lumone Oü:s MelatonMax-reklam var och är fortfarande:

  • två månader kostnadsfritt
  • inget bindande avtal på längre tid
  • garanti på inhemskt ursprung
  • en muminmugg på köpet för de snabbaste beställarna samt
  • en bild på burken och texten ”toimitus vain 1 €” (leveransen endast 1 €).

I själva verket har företaget ändå skickat en sats motsvarande nio månaders användning (270 st. Melaton Max-produkter). Detta har de konsumenter som kontaktat Konsumenteuropa i Finland inte upptäckt, och det kan man inte heller förutsätta, eftersom det inte nämns på sidan med erbjudandet.

Det har inte varit möjligt för konsumenterna att annullera leveranserna eftersom man endast kunnat ta del av innehållet genom att öppna produktpaketet. Merparten av konsumenterna berättar att burken som visades i reklamen inte har funnits i försändelsen, utan en plastpåse, vars innehåll eller mängd man inte har kunnat konstatera utan att öppna påsen. Företaget anger ändå i sina standardvillkor för ångerrätt att endast oöppnade produktförsändelser kan returneras.

Anvisningar till konsumenten

Om det som nämns ovan även gäller din beställning, rekommenderar vi dig att skicka exempelvis följade meddelande till företaget och faktureraren:

Jag har beställt ett parti av produkten Melaton Max motsvarande behovet för två månader till priset av expeditionskostnaderna, dvs. 1 euro. När jag fick leveransen öppnade jag försändelsen och konstaterade att den inte överensstämmer med vad som avtalats. Jag anser att era avtalsvillkor, enligt vilka jag skulle ha förbundit mig att ta emot en produktförsändelse för 180 euro, sett ur min synvinkel är oväntade, överraskande och stränga och att ni som företag inte har gjort någonting för att motverka uppkomsten av denna felaktiga uppfattning. Därför anser jag att jag inte är skyldig att betala er faktura på 180 euro. Däremot kommer jag att betala expeditionskostnaderna på 1 euro på det bankkonto som ni anvisat.

Eftersom leveransen inte överensstämmer med avtalet, kommer jag inte heller att returnera produkten på min bekostnad. Om ni så vill kan ni själv sörja för avhämtning av produkten.

Det finns skäl att skicka reklamationen både till säljaren och till faktureraren. Adresserna är:

Bifoga även beställningsnumret till reklamationen.

Mer information:
Har du fått en muminmugg som gåva och en gratis naturprodukt? Har du läst avtalsvillkoren?