25 konsumentfördelar med EU:s inre marknad

På vilket sätt påverkas man som konsument av EU:s inre marknad och European Consumer Centres Network ECC-Net där Konsumenteuropa i Finland ingår? Vi har listat 25 konkreta fördelar för att markera 25-årsjubileet av just EU:s inre marknad.

EU:s 28 medlemsländer samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein utgör tillsammans EU:s inre marknad. Mellan de 31 länderna ska varor, tjänster, personer och kapital kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav. Även nya rättsakter tillkommer och genomförs gemensamt i medlemsländerna kontinuerligt.

25 fördelar med EU:s inre marknad

 1. En samlad valuta. Inom EU finns 19 länder du kan resa till och klara dig med euro som enda valuta. Semesterländerna Spanien, Portugal och Grekland är bland dem.
 2. Den nya dataskyddsförordningen. Förordningen som förkortas GDPR har harmoniserat lagar om integritetsskydd i hela Europa, så att det blir lika för alla. Läs mer om EU:s dataskyddsreform.
 3. ECC-nätverket. Det finns ett kontor i varje EU-medlemsstat, samt på Island och i Norge, som erbjuder konsumenter gratis hjälp och rådgivning när det gäller handel över gränserna. I Finland är Konsumenteuropa (Euroopan kuluttajakeskus) en del av Konkurrens- och konsumentverket.
 4. Fri roaming inom EU/EES. För ett år sedan infördes nya roamingregler, vilket innebär att du inte behöver betala tilläggsavgifter när du använder mobiltelefonen inom EU, i Norge, Liechtenstein eller på Island. I stället betalar du vanligtvis bara din vanliga finska taxa. Läs mer.
 5. Ersättning vid flygstrul. EU har tagit fram en uppsättning rättigheter för att skydda dig som flygresenär och göra det enklare att få ersättning vid problem. Läs mer om dina rättigheter.
 6. Gratis reseapp. Håll koll på dina rättigheter när du reser inom EU och få hjälp på alla 24 officiella språk inom ECC-nätverket. Läs mer och ladda ner appen här
 7. Skydd vid avtal om tidsdelat boende. Det så kallade timeshare-direktivet skyddar dig vid avtal om tidsdelat boende. Med timeshare avses oftast en tidsdelad nyttjanderätt till en viss fastighet, en fritidsbostad på en semesterort eller exempelvis en båt under en eller två veckor. Det kan röra sig om medlemskap i en klubb eller rätt till semesterpoäng som ger samma typ av inkvartering på en annan semesterort. Finländska konsumenter möter timeshareförsäljare framförallt på turistorter i Spanien, särskilt Kanarieöarna. Kom ihåg-lista för köp av semesterprodukter.  
 8. Rätt att ångra distansköp. Du har alltid lagstadgad rätt till 14 dagars ångerrätt när du gör bland annat nätköp inom EU och EES. Läs mer om ångerrätt.
 9. Schysstare handelsmetoder. EU:s antidumpningsförordning är till för att skydda EU:s egna producenter och företagare från orättvisa handelsmetoder, bl.a. genom att stoppa importerade produkter där priset har sänkts på konstlad väg genom statlig inblandning. Läs mer om antidumpning.
 10. Säkra varor och produkter. Omfattande säkerhetsdirektiv och standarden för CE-märkning ser till att produktsäkerheten är väldigt hög i Europa. Finska myndigheter och andra organisationer har just börjat att driva ”På eget ansvar” kampanj på bred front för säkert nät-köpande.
 11. Bo och jobba var du vill. Funderar du på att flytta till ett annat land inom EU? Avtalet om fri rörlighet gör det möjligt. Läs mer om fri rörlighet för EU-medborgare.
 12. Säkrare kortanvändning. Andra betaltjänstdirektivet trädde i kraft i år, vilket för dig som konsument bland annat märks genom en begränsning av de kostnader som får tas ut för kortbetalningar och bättre konsumentskydd mot bedrägerier. Läs mer.
 13. Reklamationsrätt. Köper du en bristfällig vara inom EU har du minst två års reklamationsrätt. Konsumtionsvaror garanterar en gemensam miniminivå för konsumentskyddet avseende säljarens ansvar för fel i varuhandel i EU-länderna. Hur gör du en reklamation till företag?
 14. Trygg på bussresan. Dina rättigheter som busspassagerare på långa avstånd är reglerade i en EU-förordning. Läs mer om dina rättigheter när bussresan ställs in eller försenas.
 15. Ett större shoppingutbud. Öppenheten inom den inre europeiska marknaden ger dig tillgång till fler val, lägre priser och varor som inte är tillgängliga på hemmamarknaden. Mer information om EU:s inre marknad.
 16. Lättare att få rätt. Förenklade rättsliga förfaranden för gränsöverskridande konsumentfrågor, som europeiskt småmålsförfarande (European Small Claim Procedure) och europeiskt betalningsföreläggande (European Payment Order Procedure), finns till för att du som konsument ska bli enklare hjälpt.
 17. Inga tullavgifter. Orolig för tullavgifter när du handlar på nätet? Inte inom EU. Läs mer om förtullningen vid nätbeställning.
 18. Ny paketreselag. I sommar 2018 började ett nytt EU-direktiv gälla, som förtydligar skyddet för 120 miljoner konsumenter som bokat olika former av paketresor och kombinerade resor. När du köper en paketresa (=resenären bokar för samma resa eller semester minst två olika slag av resetjänster till ett gemensamt pris) har du ett bättre skydd än t.ex. någon som bara köpt en flygbiljett. Läs mer.
 19. Alternativ till tvistlösning. ADR-direktivet och ODR-plattformen är två hjälpmedel för ECC-nätverket och Konsumenteuropa för att nå fram till alternativ tvistlösning mellan konsument och företagare.
 20. Enklare banköverföring. För att förenkla banköverföringar inom EU finns det gemensamma eurobetalningsområdet, SEPA. Mer information.
 21. Gränsöverskridande streaming. Enligt en överenskommelse ska du ha samma tillgång till de streamade innehållstjänster du prenumererar på i alla EU-länder. Reglerna omfattar alla typer av streamingtjänster – för film, tv och musik – och gäller från årsskiftet. Läs mer.
 22. Stöd till funktionshindrade på resa. Ett initiativ inom EU är det så kallade funktionshinderkortet som ska göra det enklare för funktionshindrade att resa mellan EU-land. I Finland har man kunnat ansöka om Funktionshinderkortet sedan juni 2018.
 23. Få sjukvård var som helst. Med det europeiska sjukvårdskortet har du tillgång till medicinskt nödvändig sjukvård under en tillfällig vistelse i något av de 28 EU-länderna, samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, enligt samma villkor och till samma kostnad som de som är försäkrade i det landet.
 24. Välj vilken bank du vill. Fri rörlighet för kapital innebär att du har rätt att öppna ett bankkonto i vilket som helst EU-land. Läs mer om bankkonton i EU.
 25. Slutet för geoblocking. I slutet av 2018 blir det inom EU förbjudet att diskriminera konsumenter och företag när det gäller tillgången till priser, försäljning eller betalningsvillkor utifrån vilket land man beställer från. Mer information om geoblockering.