10 tips för att köpa resor och undvika prisöverraskningar på nätet

ECC-nätverket (European Consumers Centres Network), har utrett resebokningar på nätet. Prishöjningar under bokningsprocessen är ett vanligt fenomen särskilt när flyg köps på nätet. Resan annonseras för ett pris som ökas med olika tilläggsavgifter, tillägg för handläggning eller betalningssätt medan köpprocessen framskrider. Det slutliga priset kan var något helt annat än vad som annonserats. Resans totalpris inklusive skatter och tillägg bör dock meddelas i ett så tidigt skede av bokningsprocessen som möjligt, för att konsumenten ska kunna jämföra alternativen hos olika resetjänstleverantörer och flygbolag.

Numera bokar många sina resor och flyg via nätet. År 2015 mottog ECC-nätverketöver 10 200 klagomål av europeiska konsumenter gällande bokning av resor på nätet.

ECC-nätverket vill att konsumenterna ska uppmärksamma prisändringar på resor när de bokas på nätet genom att publicera 10 tips för att köpa resor på nätet. Tipsen ingår i ECC-nätverkets utredning “Online holiday booking: Is the initial price the final price?”, som publicerades i maj 2017 och för vilken uppgifterna insamlades under 2016. ECC Luxemburg har svarat för ledningen av projektet.

10 tips för att köpa resor på nätet

  1. Kontrollera om resan kan avbokas. När flyg, logi och resor bokas via nätet har de inte en lagstadgad automatisk ångerrätt, inte ens omedelbart efter att bokningen gjorts, utan det beror på avtalsvillkoren som det aktuella företaget erbjuder. Ta alltså en stund för att studera avtalsvillkoren och kontrollera på vilka villkor det är möjligt att avboka resan och få tillbaka pengarna eller om detta över huvud taget är möjligt.
  2. Ange uppgifterna noggrant. Var noga med att skriva ditt namn och resedatumen rätt – det kostar ofta att göra även mindre korrigeringar av fel i dem i efterhand. Om du endast kan resa en viss dag ska du kontrollera att det pris som visas inte gäller en flexibel tidsperiod utan just den önskade dagen.
  3. Behöver du extratjänster? Försäkra dig om vad som ingår i resans eller biljettens pris och vad som medför extra avgifter (till exempel hotellfrukost, incheckat bagage, returnering av hyrbil någon annanstans än där du hämtar den).
  4. Vad ingår i försäkringen? Har du redan en resenärsförsäkring till exempel via ditt fackförbund, men inte en resgodsförsäkring? Kontrollera ditt försäkringsskydd och ta endast de försäkringar som du behöver. Läs alltid noggrant avtalsvillkoren för de försäkringar som erbjuds. Var noggrann särskilt med villkoren gällande biluthyrning.
  5. Godkänn inte förvalda extratjänster. Inom EU är det förbjudet att använda s.k. pre-ticked boxes-förfaranden, dvs. att under bokningsprocessen på förhand kryssa för extratjänster som konsumenten antas behöva. Konsumenten ska själv få göra sina val. Om du upptäcker sådana förvalda extratjänster, ska du anmäla detta till konsumentmyndigheterna och ta bort kryssen för de tjänster som du inte behöver. Punkten “jag har läst avtalsvillkoren” kan inte heller vara färdigt förkryssad för konsumenten.
  6. Kan betalningssättet påverka det slutliga priset? Ibland tas ett tillägg för betalningssätt ut till exempel för betalning med kreditkort och läggs till det slutliga priset på resan.
  7. Spara vid behov. Du kan ta skärmbilder under bokningsprocessen om du är osäker på någon punkt eller vill ha bevis på vilka uppgifter du angett under bokningsprocessen eller vilket pris som uppgetts. Du kan behöva upptagningar om meningsskiljaktigheter framkommer.
  8. Kontrollera uppgifterna före bekräftelsen. Innan du bekräftar bokningen och köper resan ska du ännu noggrant kontrollera de uppgifter som du angett. Kom ihåg när du bekräftar bokningen att den kan vara bindande och att ångerrätt eventuellt saknas, även om du ännu inte har angett uppgifter om betalningssätt och ditt kortnummer.
  9. Utnyttja valfriheten. Om priset före bokningsbekräftelsen är högre än det pris som uppgavs i början av bokningsprocessen, kan du ännu tänka efter om du över huvud taget vill göra bokningen.  Serviceavgifter och motsvarande höjer alltid resans pris och därför är det klokt att fatta köpbeslutet först när resan ska bekräftas. Om du vill kan du också kartlägga andra alternativ.
  10. Kontrollera din e-post. Bokningsbekräftelser och bokningsinformation om bokningar på nätet skickas i allmänhet till den e-postadress som du angett. Kontrollera dem noggrant. Om du inte hittar bekräftelsemeddelandet, ska du kontrollera din skräppost och meddela företaget där du bokade resan att du inte fått något meddelande.

Vid sidan av ECC-nätverkets utredning om bokning av resor på nätet har även EU-konsumentmyndigheterna gjort ett kontrolltillslag till prisjämförelse- och bokningssajter som säljer resor. Europeiska kommissionen informerade om de preliminära resultaten  i april 2017.

Konsumenteuropa i Finland är en del av ECC-nätverket som har verksamhetsställen i alla EU-länder samt Island och Norge. ECC-nätverket tillhandahåller avgiftsfri information och rådgivning för konsumenter i ärenden gällande gränsöverskridande handel. Läs mer om vår verksamhet på webbplatsen www.ecc.fi/sv/.

Mer information:

Online holiday booking: Is the initial price the final price? ECC-Net Report 2016. (pdf)

Övriga publikationer