Xellim Oü aiheuttanut valitussuman Euroopan kuluttajakeskukseen

Euroopan kuluttajakeskukseen on saapunut alkukeväästä 2014 lähtien noin 200 Xellim Oü:tä koskevaa valitusta. Valtaosa yhteydenotoista on koskenut Green Coffee ja Glucomannan -nimisiä laihdutusvalmisteita.

Euroopan kuluttajakeskus ja kuluttaja-asiamies varoittivat kuluttajia tämän yrityksen markkinoinnista 18.6.2014 ja kuluttaja-asiamies uudelleen 19.8.2014. Sama harhaanjohtava markkinointi jatkuu edelleen uusien tuotenimikkeiden kautta.

Uusimmat valitukset liittyvät Xellim Oü:n markkinoimiin Queenlash-ripsiseerumiin ja Vadelmaketoni-kapseleihin. Kuluttajille ei edelleenkään kerrota selkeästi, että tutustumistilaus johtaa määräaikaiseen tai erikoishintaiseen jatkotilaukseen, jonka kokonaissumma on useita satoja euroja.

Mainoksista saa yhä sen käsityksen, että kyse on vain ja ainoastaan kertaluonteisesta tilauksesta. Lähtökohta on, että jos tuotetta markkinoidaan tutustumistarjouksena eli tuotenäytteenä, saa kuluttaja tutustua ja kokeilla tuotetta eikä yritys voi tällöin edellyttää, että se palautetaan avaamattomana ja käyttämättömänä.

Euroopan kuluttajakeskus painottaa, että tosiasiassa Xellim Oü ei kuitenkaan myy tutustumispakkauksia tai kokeilueriä, sillä yrityksen ehtojen mukaan kuluttaja menettää peruutusoikeuden, jos hän testaa tuotetta.

Ohjeet reklamaation tekoon

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston Viron toimipiste on ollut yhteydessä Xellim Oü:hyn kuluttajavalitusten selvittämiseksi, mutta yritys on kiistänyt kuluttajien vaatimukset. Tapausten käsittely on jouduttu päättämään, sillä Euroopan kuluttajakeskusten verkosto voi tavoitella vain sovintoratkaisuja. Suomen kuluttaja-asiamies jatkaa asian käsittelyä Viron kuluttajaviranomaisten avustuksella.

• Jos katsot tilanneesi vain tuotenäytteen, seuraa reklamaation tekemiseksi kuluttaja-asiamiehen 19.8.2014 antamia toimintaohjeita.

• Queenlash-ripsiseerumia koskevan reklamaation voi lähettää osoitteeseen fi@queenlash.com ja Vadelmaketoni-kapseleita osoitteeseen fi@raspberrytotal.com.

• Jos olet tehnyt tilauksen etämyyntiä koskevan EU-lainsäädännön muuttumisen (13.6.2014) jälkeen, kannattaa reklamaatiossa kiistää maksuvelvollisuus myös sillä perustella, ettei Xellim Oü ole antanut ennen sopimuksen tekoa lain edellyttämää tietoa tilauksen kokonaishinnasta riittävän selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

• Jos asia ei ratkea, voit saattaa sen Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan kotisivuilta löydät valituslomakkeen ja sen täyttöohjeet.

• Saat tarvittaessa lisätietoja Euroopan kuluttajakeskuksesta, puh. 029 553 9500, ma-pe klo 10-13.