Virolainen Top 10 vastuussa matkan hinnan palauttamisesta kuluttajille

Helmikuussa 2015 norjalainen matkanjärjestäjä Go International peruutti matkat Pohjois-Kyproksen lomakohteisiin ja hakeutui konkurssiin. Suomessa matkoja oli myynyt muun muassa virolainen Top 10 Matkatarjoukset. Suomalaiskuluttajat, joiden matka ei toteutunut, vaativat rahanpalautusta Top 10:ltä. Myös kuluttaja-asiamies kävi yrityksen kanssa keskusteluja ja katsoi, että yritys on matkanvälittäjänä vastuussa kuluttajien maksusuoritusten palauttamisesta valmismatkalain nojalla. Kuluttajat jäivät kuitenkin ilman palautusta, sillä Top 10:n mukaan sen rooli oli vain myydä matkalahjakortteja.

Vuonna 2016 kuluttaja-asiamies avusti viittä suomalaiskuluttajaa Helsingin käräjäoikeudessa oikeudenkäynnissä, jossa arvioitiin, oliko Top 10 Travel Service Oü vastuussa matkan hinnan palauttamisesta kuluttajille.

Helsingin käräjäoikeus katsoi tuomiossaan 30.11.2016, että Top 10 on Go International AS:n matkojen välittäjänä vastuussa matkan hinnan palauttamisesta kuluttajille. Näin siksi, että Top 10 toimi asiassa valmismatkalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuna matkanvälittäjänä. Lain 5 §:n mukaan matkanvälittäjä vastaa matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä. Tällaista vastuuta ei kuitenkaan synny, jos matkanvälittäjä toimii sellaisen matkanjärjestäjän lukuun, jolla on toimipaikka Suomessa, ja jos matkustaja on sopimusta tehtäessä selvillä tästä sekä tämän seikan vaikutuksesta hänen oikeuksiinsa. Koska matkanjärjestäjä Go International AS:n kotipaikka oli Norjassa, vastaa Top 10 sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä. Tuomiot ovat lainvoimaisia.

Onko sinulla saatavia Top 10:ltä? Toimi näin

Niitä matkustajia, jotka haluavat nyt vaatia maksunpalautusta, neuvomme lähettämään Top 10:lle sähköpostitse reklamaation, jossa tulee viitata Helsingin käräjäoikeuden 30.11.2016 antamaan tuomioon, jonka mukaan Top 10 Travel Service Oü on vastuussa matkan hinnan palauttamisesta kuluttajille. Jos yritys kieltäytyy maksunpalautuksesta tai se ei vastaa, voitte halutessanne saattaa asianne vireille Helsingin käräjäoikeudessa niin sanottuja vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä käyttäen. Hakemusmaksu on noin 86 euroa. Ennen prosessin aloittamista suosittelemme lukemaan lisää menettelystä verkkosivuiltamme.

Tiedossamme ei ole, ovatko muut suomalaiskuluttajat saaneet rahanpalautusta Top 10:ltä. Kannattaa myös huomata, että mikäli Top 10 ei noudata käräjäoikeuden päätöstä, tulee sille hakea täytäntöönpanoa yrityksen kotimaassa.