Verkko-ostaminen jo yleistä

Turvallinen verkko-ostaminen on Euroopan kuluttajakeskuksen avainteemoja. Kesällä 2013 julkaistun Eurobarometer-tutkimuksen mukaan 53% eurooppalaisista oli tehnyt verkko-ostoksia edellisen vuoden aikana.

Tutkimuksessa selvisi myös, että pääosin verkko-ostoksilla suositaan vielä oman maan yrityksiä. Pienissä maissa ulkomaisia verkkokauppoja käytetään hieman ahkerammin ja esimerkiksi 26 % suomalaisista vastaajista ilmoitti ostaneensa myös ulkomaisesta verkkokaupasta.

Luottamus oman maan yrityksiin parempi

Vain 36 % vastaajista ilmoitti tekevänsä verkko-ostoksia toisessa EU-maassa sijaitsevalta yritykseltä luottavaisin mielin. Luottamus näyttäisi olevan parempi verkko-ostoksia jo tehneillä, sillä heistä 80 % koki luottavansa myös rajat ylittävään kauppaan. Neljännes vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostuneita tekemään rajat ylittäviä verkko-ostoksia EU-alueella tulevan vuoden sisällä. Vain 19 % ulkomaisesta verkkokaupasta ostaneista raportoi viivästyksistä toimituksessa.

Tieto kuluttajan oikeuksista verkkokaupassa vaihtelee

Vain 30 % vastaajista tiesi, ettei heidän tarvitse maksaa tilaamatta toimitettuja tuotteita. Sen sijaan valtaosa, 69% tietää, että etäkauppaan (puhelinmyynti, verkko, postimyynti) pätee pääsääntöisesti peruutusoikeus ja tuotteet on oikeus palauttaa niiden saamisen jälkeen. Palautusajat vaihtelevat toistaiseksi EU-maasta toiseen. Tilanne muuttuu, kun kuluttajaoikeusdirektiivi saatetaan kussakin jäsenvaltiossa osaksi kansallista lainsäädäntöä (kesällä 2014). Tällöin myös etämyynnin peruutusajat yhtenäistyvät.

Neljännes vastaajista oli kokenut ongelmia tuotteen tai palvelun ostossa omassa maassaan kuluneen vuoden aikana. Näistä kuluttajista 83 % oli tehnyt jotain ratkaistaakseen asian.

Liki puolet vastaajista oli muuttanut kuluttajakäyttäytymistään mediassa julkaistun jutun myötä. Euroopan kuluttajakeskus pyrkiikin jakamaan tietoa kuluttajanoikeuksista kansalaisille paitsi verkkosivujensa ja sosiaalisen median kanaviensa, niin myös median kautta.

Eurobarometer-kysely toteutettiin 27:ssä EU-jäsenmaassa sekä Kroatiassa, Norjassa ja Islannissa syksyllä 2012. Vastaajia oli yhteensä 22 543, Suomesta 1007. Tulokset julkistettiin kesäkuussa 2013.

Lisätietoja englanniksi:

Eurobarometer 358: Cross-border trade and consumer protection. Summary. June 2013, European Commission.