Uutiskirjeen lukijatutkimuksen tuloksia

Toteutimme alkukesästä 2022 Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjeen lukijatutkimuksen, jossa pyysimme lukijoita kertomaan mielipiteensä uutiskirjeen sisällöstä ja julkaisuaikataulusta. Saimme kiitosta muun muassa uutiskirjeen ajankohtaisuudesta, informatiivisuudesta ja helppolukuisuudesta sekä hyviä kehitysideoita.

Uutiskirjeellä oli kesän alussa reilut 1200 tilaajaa, joista 90 vastasi tutkimukseen. Vastaajista 91 % piti uutiskirjettä hyödyllisenä (63 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä, ja 31 % oli jonkin verran samaa mieltä). Valtaosa vastaajista, noin 95 %, piti uutiskirjettä asiantuntevana. Samaten noin 90 % piti uutiskirjettä ajankohtaisena ja helppolukuisena. Noin 86 % vastaajista koki, että uutiskirjeen otsikointi on houkuttelevaa. Toisaalta yhdessä vastauksessa esitettiin kehitystoiveena uutiskirjeen värimaailman hyödyntäminen otsikoinnissa.

Avoimissa vastauksissa kiiteltiin erityisesti maanläheistä ja konkreettista sisältöä. Lisäksi uutiskirjeen asiallisuus ja informatiivisuus keräsi hyvää palautetta. Erään vastaajan mielestä jutuissa oli kuitenkin liikaa lakitekstiä ja vaikeasti avautuvaa ammattislangia. Vastanneista selkeä enemmistö, 61 % edusti kansalaisia, ja pyrimmekin huomioimaan ymmärrettävyyden ja yleistajuisuuden juttusisällöissä.

Suurin osa vastanneista, 91 %, oli sitä mieltä, että uutiskirjeessä on määrällisesti sopivasti sisältöä. Yhden vastaajan mielestä sisältöä on välillä liian paljon. Tästä voimme vetää johtopäätöksen, ettei sisällön määrää per uutiskirje tarvitse kasvattaa. Kehitysehdotuksena mainittiin, että sisällön voisi jaotella eri teemojen alle, jolloin uutiskirjeen luettavuus paranisi entisestään, ja lukija voisi valita häntä kiinnostavan sisällön jo ensisilmäyksellä.

Aihetoiveita ja muita kehitysideoita

Teemajaottelun lisäksi vastaajat toivoivat vinkkejä muun muassa siitä, mitä tavaroita tai palveluita ei kannata ostaa ulkomailta kotimaan sijaan. Pari vastaajaa toivoi vinkkejä eläkeläisen budjetille sopivasta ulkomaan matkailusta. Lukijoitamme kiinnostivat erityisesti kuluttajille suunnatut neuvot ja ohjeet ajankohtaisista aiheista (81 %) sekä kuluttajalainsäädäntöön ja kuluttajansuojaan Euroopassa liittyvät uutiset (65 %). Myös EU-tuomioistuimen ratkaisut sekä Euroopan kuluttajakeskus ja sen toiminta mainittiin kiinnostavina aiheina.

Yksityiskohtaisempia aihetoiveita olivat muun muassa Ukrainan sodan vaikutukset verkko-ostamiseen, verkkohuijaukset, ikääntyneiden kuluttajien asema sekä tietous kuluttajaa koskevasta lainsäädännöstä ja sen muutoksista. Lisäksi toivottiin esimerkiksi Euroopan tuomioistuimen ratkaisujen avaamista maallikkotermein.

Hyvään palautteeseen kuuluvat kehujen lisäksi myös parannusehdotukset, ja niitäkin saimme. Yksi vastaaja toivoi, että ulkoasua selkiytettäisiin. Uutiskirjeen formaatiksi ehdotettiin pdf-muotoa sekä laajempaa sisältöä. Useampi vastaaja toivoi, että uutiskirje ilmestyisi nykyistä useammin; tämän hetken ilmestymistahti on neljästi vuodessa, mutta vastaajien toiveissa oli ilmestyminen kuukausittain (48 % vastaajista) tai kahden kuukauden välein (21 % vastaajista).

Palautteen perusteella lukijamme ovat varsin tyytyväisiä uutiskirjeen sisältöön. Aiomme jatkossakin kehittää uutiskirjettä siten, että se palvelee lukijoitamme mahdollisimman hyvin ja tarjoaa sujuvan ja hyödyllisen lukukokemuksen.

Kiitos aktiivisuudesta ja hyvistä vastauksista kaikille osallistuneille! Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin matkailulehti Mondon vuosikerta. Voittajaan on oltu yhteydessä.

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 3/2022.

Voit tutustua aiempiin uutiskirjeisiimme uutiskirjearkistossa, jossa on lyhyet kuvaukset kunkin uutiskirjeen keskeisestä sisällöstä.