Uusi matkapakettilainsäädäntö voimaan

Valmismatkojen sijasta nykyisin puhutaan matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä. Kesällä voimaan tullut laki matkapalveluyhdistelmistä on soveltamisalaltaan vanhaa laajempi. Kuluttajia erityisesti koskevat muutokset liittyvät esimerkiksi peruuttamisoikeuteen ja vahingonkorvauksen saamiseen. Uusi lainsäädäntö koskee 1.7.2018 alkaen ostettuja matkoja, sitä aiemmin varattuihin matkoihin sovelletaan edelleen vanhaa valmismatkalainsäädäntöä.

Uudistuksen taustalla on EU:n matkapakettidirektiivi. Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahta erilaista matkapalvelua, jotka on ostettu samaan aikaan. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi lennot ja hotelli, autonvuokra tai muu palvelu. Matkapaketti muodostuu myös esimerkiksi sellaisista vähintään kahden eri matkapalvelun yhdistelmistä, jotka matkustaja itse kokoaa yhden verkkosivuston kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa, jos palveluista veloitetaan yhteishinta.

Uutta ovat myös yhdistetyt matkajärjestelyt, joissa elinkeinonharjoittaja auttaa kuluttajaa ostamaan palveluita tai tuotteita muilta matkapalveluntarjoajilta. Kuluttaja ei siis valitse kaikkia matkapalveluja ennen kuin sitoutuu maksamaan ne, vaan valittuaan yhden palvelun sitoutuu maksamaan sen ja vasta sitten rupeaa valitsemaan toista palvelua. Sopimus toisen yrityksen kanssa täytyy tehdä viimeistään 24 tuntia ensimmäisen matkapalvelun varauksen vahvistamisen jälkeen.

Kun ostat matkapaketin, sinulla on turvatumpi asema kuin esimerkiksi pelkän lentolipun varanneella matkustajalla riippumatta siitä, ostitko kotimaiselta tai toisessa EU-maassa toimivalta matkanjärjestäjältä. Laajemmat oikeudet koskevat esimerkiksi matkan siirtämistä toiselle henkilölle. Lisäksi matkanjärjestäjän täytyy tarjota tarvittaessa apua. Suojaasi lisää myös se, että matkanjärjestäjällä on velvollisuus asettaa vakuus maksukyvyttömyytensä varalta.

Uusi lainsäädäntö merkitsee laajempaa peruutusoikeutta kuluttajalle. Kuluttaja voi perua matkan mistä tahansa syystä ennen matkan alkamista. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus periä kuluttajalta peruutusmaksu, joka on maksettava myös niissä tapauksissa, kun kuluttajalla on perusteltu syy peruuttaa matka (esimerkiksi tapaturman vuoksi). Uuden lain perusteella kuluttaja saattaa joutua maksamaan matkanjärjestäjälle aiempaa suuremman peruutusmaksun. Kuluttajalla olisikin hyvä olla matkavakuutus, joka korvaa myös näitä kuluja.

Jos matkakohteessa tapahtuu esimerkiksi luonnonkatastrofi, matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ilman peruutusmaksua, kuten vanhemman lain aikana. Erilaisten poikkeuksellisien tapahtumien ja olosuhteiden varalta on syytä seurata matkanjärjestäjän ohjeita, kuten myös ulkoministeriön matkustustiedotteita.

Kuluttajalla on oikeus hinnan alennukseen ja vahingonkorvaukseen, jos matka ei vastaa sovittua. Havaituista puutteista tulee valittaa matkanjärjestäjälle tai välittäjälle jo matkan aikana ilman aiheetonta viivästystä. Näin kuluttaja ei menetä oikeuttaan hyvitykseen.

Uuden lainsäädännön myötä kuluttajille on tullut mahdollisuus hakea korvausta myös ”lomanautinnon menetyksestä”, jos matkassa on ollut merkittävä virhe. Tällaista mielipahakorvausta ei ole ennen ollut mahdollista hakea.

Uusi lainsäädäntö velvoittaa matkanjärjestäjät antamaan kuluttajalle kattavat ennakkotiedot ennen matkaa ja laatimaan matkapakettisopimukset selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Laissa on myös yksityiskohtaiset säännökset matkapakettisopimuksessa ja sopimusvahvistuksessa mainittavista seikoista.

Lue lisää:
Matkapaketit ja kuluttajansuoja. Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivut.
Direktiivi (EU) 2015/2302 matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä