Sijoitus- ja luottohuijauksiin mukaan jopa lainarahalla

Maalaisjärki on syytä pitää mukana sijoittamisessa nyt, kun sijoitushuijauksia on liikkeellä aiempaa enemmän. Moni tuntuu olevan tietoinen näistä huijauksista ja kertoo jopa sellaisen tunnistavansa. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn saamien asiakasyhteydenottojen perusteella yllättävän moni kuitenkin lankeaa huijaukseen, kun sellainen osuus kohdalle. Uhrien joukko on mitä moninaisin ja siihen mahtuu sekä erittäin varakkaita ja korkeasti koulutettuja henkilöitä että myös ensi kertaa sijoittamisesta kuulevia, jotka paremman toimeentulon saavuttaakseen lähtevät mukaan jopa lainarahalla.

Aina kun sijoitusmarkkinoilla on meneillään jotain poikkeuksellista: nousua tai laskua, niin huijaukset lisääntyvät. Huijaukset myös kehittyvät jatkuvasti yhä ovelampaan suuntaan. Niiden tunnistamisessa pätee edelleen yksi vanha, lähes puhki kulunut sääntö: jos jokin tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, niin ei se sitä sitten ole. Lisäksi hyvän, ehkä epäilyttävänkin hyvän sijoitustarjouksen saadessaan kannattaa aina miettiä miksi tarjouksen tekijä tarjoaisi kultakimpalettaan muille? Sijoittamisessa tieto on valtaa, joten miksi joku haluaisi sitä pyyteettömästi muille jakaa sen sijaan, että hyödyntäisi tilaisuuden itse täysimääräisesti omassa sijoitustoiminnassaan ja miksi juuri vain sinä olisit koko maailmassa se onnekas, jolle hän haluaa asiasta kertoa? Puhelimitse, tapaamisesta tai verkon kautta.

Sijoitushuijauksiin liittyvien yhteydenottojen määrä FINEen on kasvussa. Vahinkojen määrät vaihtelevat muutamista satasista jopa satoihin tuhansiin euroihin. Valitettavan usein (huijauksen jo tapahduttua) lähes ainoana neuvona ja apuna on ohjata asiakas tekemään rikosilmoitus. Menetettyjen sijoitusvarojen takaisinsaaminen kun on melko epätodennäköistä. Havaintojemme perusteella on myös yleistä, että kerran huijaukseen langennutta yritetään samassa yhteydessä tai hetken kuluttua huijata uudelleen. Uhrille saatetaan vuolaiden pahoittelujen säestämänä tarjota uutta mahdollisuutta ’paikata vahinko’, mihin hän sitten epätoivossaan tarttuu. Joskus huijari saattaa jopa esiintyä jonkun tunnetun ulkomaisen järjestön tai turvallisuuspalvelun edustajana, joka sitten mukamas auttaa varojen takaisinsaannista, kunhan vain taas maksaa jonkun pienen kulun eikä kerro asiasta kenellekään.

Sijoitushuijausten rinnalla ja jopa niiden osana esiintyy nyt myös luottohuijauksia. Niissä asiakkaille tarjotaan muka edullista luottoa joko sijoittamista varten tai sitten vaan muuhun kulutukseen tai vanhojen lainojen yhdistämiseen.  Luoton saaminen kuitenkin yllättäen vaatii erilaisten hallinnollisten kulujen ja verojen maksua. Tyypillistä kuluille on, että niitä ei voi missään nimessä vähentää nostettavan luoton pääomasta, vaan ne pitää maksaa etukäteen. Kuluja yleensä ilmaantuu yllättäen lisää. Asiakkaan maksettua kuluja, e lainaa kuitenkaan koskaan saa eikä kuluja tietenkään saa mistään takaisin. Asiakkaiden neuvominen ja auttaminen on näissäkin tilanteissa vaikeaa, kun luottoa on tarjonnut ja kuluja perinyt jokin taho, jota ei oikeasti löydy mistään.

Millä huijauksiin lankeamisia voisi ehkäistä? Valistamalla, kertomalla ja jakamalla kokemuksia. Tätä tehdään ja pitäisi tehdä vieläkin lisää. Huijaukseen langennut voi hävetä tapahtunutta ja pitää suunsa kiinni, mutta kertomalla tarinansa voi pelastaa monta muuta. Vaikka osa huijauksista on todella ammattimaisesti toteutettuja, on joukossa suuri joukko niitäkin, jotka voisi tunnistaa ja välttää pelkällä maalaisjärjen ja kriittisen medialukutaidon käyttämisellä.

FINEssä teimme oppaan ’Säästä ja sijoita viisaasti’ – aivan tavalliselle säästäjälle. Oppaassa olemme kertoneet esimerkkejä myös vältettävistä huijauksista. Löydät oppaan verkkosivuiltamme: https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/saasta-ja-sijoita-viisaasti-evaita-sijoittamiseen-tutustuvalle.html

Lisätietoa ja toimintaohjeita huijauksen varalta löytyy myös Finanssivalvonnan verkkosivuilta: https://www.finanssivalvonta.fi/kuluttajansuoja/kysymyksia-ja-vastauksia/huijaukset/

Mikä FINE?

FINE neuvoo ja auttaa asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioihin liittyvissä kysymyksissä ja
ongelma­tilanteissa. FINE ratkoo myös asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä riitatilanteita näissä asioissa sekä antaa ratkaisusuosituksia riitoihin. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

FINE on riippumaton ja puolueeton, tuomioistuimelle vaihtoehtoinen elin, jonka toiminta perustuu Finanssivalvonnan, Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssiala ry:n väliseen sopimukseen. Organisaation henkilöstömäärä vuonna 2019 oli 25. Toimitusjohtajana toimii Elli Reunanen.

Vesa Sainio
jaostopäällikkö
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 3/2020.