Riidanratkaisu Tanskan tilausansatapauksissa

Oletko joutunut tilausansaan, jossa houkuttimena oli yhden euron iPhone? Jos näin on ja yritys on tanskalainen, kuten useissa tapauksissa on ollut, voit valittaa Tanskan yleiseen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen (ADR), joka on osa Tanskan kilpailu- ja kuluttajavirastoa. Vaatimuksena käsittelylle kuitenkin on, että kiistan arvo on 135 euroa tai enemmän.

ADR tarjoaa kuluttajan ja yrityksen kiistaan sovittelua, joka tehdään 90 päivän kuluessa. Käsittelymaksu on 100 kruunua, joka vastaa noin 13 euroa. Maksua ei palauteta, vaikka elinkeinonharjoittaja sitoutuisi korvaamaan tilausansasta koituneet kustannukset. Maksua ei voi lisätä vaatimukseen elinkeinonharjoittajaa vastaan. Sovittelijat ovat puolueettomia ja helpottavat vuoropuhelua kuluttajan ja kauppiaan välillä, mutta eivät tee päätöstä kummankaan osapuolen hyväksi.

Jos et pääse tyydyttävään ratkaisuun elinkeinonharjoittajan kanssa, sinulla on mahdollisuus jatkaa prosessia valittamalla Tanskan kuluttajavalituslautakuntaan. Lautakunta tutustuu tapaukseen ja antaa ratkaisun asiaan. Tämä menettely maksaa 400 kruunua (noin 53 euroa), mutta maksu palautetaan kuluttajalle, jos ratkaisu on tämän hyväksi.

Euroraja ei usein ylity tilausansoissa

Jotta valitus voidaan toimittaa Tanskan ADR:ään, kiistan arvon on oltava 1000 kruunua tai enemmän, mikä vastaa noin 135 euroa. Tilausansatapauksissa kiistan arvo lasketaan joko todellisesta korvausvaatimuksesta kauppiasta kohtaan tai, jos sopimuksessa on kiinteä sitoutumiskausi, tuolta ajalta.

Valitettavasti tämä tarkoittaa, että useimpia tilaisansavalituksia ei voida hoitaa Tanskan ADR:ssä. Kiistan arvo on usein yksi euro iPhonesta – tai toisesta tuotteesta – sekä kuukauden tilauksen hinta. Tässä vaiheessa monet kuluttajat huomaavat, että he ovat tehneet tilaussopimuksen ja peruuttavat tilauksen. Tällaisissa tapauksissa Tanskassa ei ole ADR-kattavuutta. Kuluttajan täytyy siten aloittaa vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely, jos Euroopan kuluttajakeskuskaan ei löydä asiaan sovintoratkaisua.

Lentomatkustajien oikeuksien riidanratkaisu

Tanskan kilpailu- ja kuluttajaviranomainen käsittelee kaikki valitukset liittyen lentomatkustajn oikeuksiin, paitsi valitukset, jotka ovat EU-asetuksen 261/2004 piirissä. Esimerkiksi vakiokorvausvaatimukset ja uudelleenreitityksiin liittyvät valitukset käsittelee Tanskan kansallinen riidanratkaisuelin (NEB).

Tanskan kilpailu- ja kuluttajaviranomainen käsittelee muun muassa valituksia, jotka koskevat matkatavaroita, matkanvälittäjiä, lipun ostamiseen liittyviä sopimusongelmia ja matkustajille koituneita ylimääräisiä kuluja. Valituksia koskee sama vähimmäisarvo kuin tilausansatapauksissa.

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston Tanskan toimipiste