Ratkaisuja verkkokaupan riitoihin

Tiesitkö, että verkko-ostosriitoihin voi hakea ratkaisua verkossa? ODR-foorumi on Euroopan komission ylläpitämä verkkovälitteinen riidanratkaisusivusto, joka avattiin 15.2.2016. Nimitys ODR tulee englanninkielisistä verkkovälitteistä riidanratkaisua tarkoittavista sanoista online dispute resolution. ODR-sivustolle voi toimittaa käsiteltäväksi riita-asian, joka koskee verkosta ostettua tavaraa tai palvelua, jonka myyjä on sijoittunut toiseen EU-maahan, Norjaan, Islantiin tai Liechtensteiniin.

Sivustolla käsitellään paitsi kotimaisia myös maiden rajat ylittäviä verkko-ostoksia koskevia erimielisyyksiä. Suomalaiskuluttaja voi hakea sivuston kautta ratkaisua esimerkiksi tapaukseen, jossa saksalainen myyjä kieltäytyy maksamasta hinnanalennusta viallisesta tuotteesta.

Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä, eli valituksen voi tehdä suomeksi. Kuluttaja voi saattaa sivuston kautta riita-asiansa tuomioistuimen ulkopuolisen, puolueettoman riidanratkaisuelimen (ADR) käsiteltäväksi.

Myös suomalaiset ovat löytäneet ODR-sivuston

Komissio julkaisi joulukuussa 2017 raportin ODR-sivuston toiminnasta. Sen mukaan ensimmäisen toimintavuoden aikana ODR-sivustolla vieraili jopa noin 1,9 miljoonaa kävijää. Vajaan kahden vuoden aikana ODR-sivustolle on tehnyt valituksen yli 47 000 kuluttajaa. Suomalaiskuluttajat ovat jättäneet tähän mennessä noin 230 valitusta.

Komissio on tutkinut ODR-sivustolle ensimmäisenä vuonna jätettyjen riita-asioiden sisältöä. Noin runsas kolmasosa ODR-sivuston valituksista koski maiden rajat ylittävää kauppaa. Tyypillisesti valituksissa oli kyse vaatteiden, kenkien, lentolippujen ja elektroniikan ostamiseen liittyvistä ongelmista. Valtaosa valituksista koski Saksaan ja Englantiin sijoittuneita myyjiä. Tätä selittää se, että näissä maissa verkko-ostaminen on yleisintä ja niissä sijaitsevat useimmat verkkokaupat. Myös suurin osa suomalaiskuluttajien valituksista kohdistui näissä maissa toimiviin myyjiin.

Komissio tarkasteli myös ODR-sivustolle kirjattujen valitusten lopputuloksia. Kävi ilmi, että suuressa määrässä valituksia myyjät eivät osallistuneet riidan ratkaisuun sivustolla. Tästä huolimatta noin 40 % valituksista ratkesi ODR-sivuston ulkopuolella kuluttajan ja myyjän saatua yhteyden toisiinsa. EU-komissaari Věra Jourová, joka vastaa kuluttaja-asioista on todennut, että myyjien tulisi osallistua ODR-sivuston tarjoamaan menettelyyn – näin toimien myyjät voivat osoittaa kunnioittavansa kuluttajien oikeuksia.

Näin hyödynnät ODR-palvelua

ODR soveltuu erityisesti rajat ylittävän kaupan riitojen ratkaisualustaksi. Kuluttajan on kuitenkin ensin lähetettävä valitus myyjälle, jolta on ostoksensa tehnyt. Vasta jos myyjä ei vastaa tai kiistää vastuunsa, voidaan puhua kuluttajariidasta, jonka voi saattaa ODR-sivuston kautta riidanratkaisuelimen (ADR) käsiteltäväksi.

Tiedot eurooppalaisista riidanratkaisuelimistä, jotka noudattavat Euroopan parlamentin asettamia vaatimuksia ja periaatteita (asiantuntemus, riippumattomuus, puolueettomuus, avoimuus, tehokkuus ja oikeudenmukaisuus, vapaus ja laillisuus) on koottu ODR-sivustoille. Tällä hetkellä elimiä on yli 300 ja ne sijaitsevat 26 eri jäsenvaltiossa.

Suomessa ODR-yhteyspisteenä rajat ylittävän kaupan kysymyksissä toimii Euroopan kuluttajakeskus. Jos haluat lisätietoa ODR-sivuston toiminnasta tai siitä soveltuuko asiasi sivuston kautta käsiteltäväksi, ota meihin yhteyttä. Neuvomme myös yrityksiä, jotka haluavat tietoa ODR-palvelusta.