Pohditko käytetyn auton ostoa Ruotsista? Lue vinkkimme!

Käytettyjä autoja ostetaan myös ulkomailta ja Euroopan kuluttajakeskuksessa tämä näkyy kasvaneina yhteydenottomäärinä, jotka koskevat erityisesti naapurimaatamme Ruotsia. Mistään valitusmassoista ei ole kyse, joten voisi olettaa, että pääsääntöisesti mahdollisissa käytetyn auton oston jälkeisissä virhetilanteissa asiat hoituvat ostajan ja myyjän välillä. On kuitenkin huolestuttavaa, kuinka vähäisillä tiedoilla ja puutteellisin sopimuksin osa kuluttajista tekee hintavat autokaupat.

Kun auto ostetaan Ruotsista, kauppaan sovelletaan Ruotsin lakia, vaikka direktiivipohja virheelliselle tuotteelle on joka EU-maassa sama. Ruotsissa myyjän virhevastuu on kuitenkin rajattu kolmeen vuoteen. Sen jälkeen ei voi enää valittaa – myyjä ei siis enää ole vastuussa. Suomessa virhevastuun kestoa ei ole rajattu, vaan asiaa tarkastellaan niin sanotun elinkaariajattelun kautta. Mitä kauemmin aikaa sitten ostettu ja mitä enemmän ajettu auto, sitä vähemmästä myyjä enää vastaa.

Tässä jutussa käsittelemme tapauksia, joissa käytetty auto on ostettu autoliikkeestä, ei yksityishenkilöltä. Kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia.

Ratkomme meille selvitettäväksi tulevia autokaupan riitoja yhteistyössä Ruotsin Euroopan kuluttajakeskuksen kanssa, josta osa seuraavista vinkeistäkin on saatu.

Vinkkejä käytetyn auton ostoon Ruotsista 

Etsi luotettava myyjä. Ennen ostoa kannatta huolellisesti tarkastaa myyjän tiedot, tarkistaa verkkosivut, yhteystiedot ja yrityksen numero. Yrityksen rekisteröintitiedot voi tarkastaa muun muassa ilmaiseksi osoitteesta www.allabolag.se. Kannattaa varmistaa, että yrityksen nimi ja numero vastaavat rekisteröintitietoja ja että vero- ja alv- rekisteröinnit ovat niin sanotusti aktiivisia.

Onko myyjä MRF:n jäsen?
 Ruotsissa toimii muun muassa autoalan liitto Motorbranchens Riksförbund, jonka jäsenet noudattavat tiettyjä sääntöjä autokaupassa ja Ruotsin kuluttajariitalautakunta ARN:n (Allmänna reklamationsnämden) ratkaisuja. Jäsenyritykset voit tarkistaa tältä MRF:n verkkosivulta. MRF:n hyväksymien ohjeiden mukaan elinkeinonharjoittajan tulisi aina luoda niin sanottu tavaran kuvaus eli ”varudeklaration”. Kuluttajan kannattaa ehdottomasti pyytää autosta tällainen varudeklaration-kuvaus itselleen ja tallentaa se huolellisesti.

Tee kauppa kirjallisesti. Huolehdi, että saat sopimuspaperit, joissa on kuvaus ostamastasi autosta. Lue ne ennen allekirjoitusta/kaupan tekoa. Älä tee kauppaa ilman papereita vain suusanallisesti. Muuten olet heikoilla riitatilanteessa. Mitä suuremmasta summasta on kyse, sitä huolellisemmin pitäisi kauppaa tehdä. Jos et ymmärrä kieltä tai sopimusehtoja, älä tee kauppaa.

Mieti millä maksat. Yleisesti osto kannattaa tehdä luottokortilla tai kulutusluottorahoituksella, jotta voit hakea rahoja takaisin luottokortin myöntäneeltä taholta tai kääntyä rahoitusyrityksen puoleen, mikäli myyjää ei tavoitettaisi tai myyjä kieltäytyisi yhteistyöstä.

Kenen vastuulla autoon myöhemmin tuleva vika on? Kaikki autoon ilmaantuvat viat eivät ole myyjän vastuulle kuuluvia virheitä, koska autoissa on myös paljon kuluvia osia. Ajoneuvon ikä, kunto ja muut ominaisuudet vaikuttavat arvioon siitä, kuuluuko virhe myyjän vastuulle vai ei. Jos Ruotsista käytettynä ostetussa autossa ilmenee virhe puolen vuoden sisään ostohetkestä, tänä aikana on myyjän vastuulla osoittaa, että auto oli ehjä myyntihetkellä, mikäli hän aikoo päästä korvausvastuustaan. Tämän jälkeen näyttötaakka kääntyy kuluttajalle.

Mikäli autossa on virhe, toimi näin:

  • Ota yhteyttä myyjään ja kerro mikä on vialla. Valitus/viesti on syytä tallettaa myös itselle. Hyvä idea on laittaa myyjälle jokin kohtuullisen vastausajan antava päivämäärä, mihin mennessä odottaa myyjältä vastausta.
  • Älä korjaa tai korjauta autoa omin päin ennen kuin annat myyjälle mahdollisuuden reagoida asiaan.  Myyjällä on siis ensisijainen oikeus korjata virhe.
  • Korjaamolta kannattaa pyytää lausunto viasta sekä korjausarvio ennen vian korjaamista ja välittää se myyjälle.
  • Lausunnon korjaamolta tulisi olla kirjallinen ja mieluiten englanniksi tai ruotsiksi.  Siinä tulisi määritellä havaitut viat, arvioidut kustannukset korjaukselle – eli ei vain työtilausta tai hinta-arviota.
  • Muista, että vaikka auto olisikin tuotu jo Suomeen, se ei vapauta ruotsalaista myyjää virhevastuusta. Moni Euroopan kuluttajakeskuksen saama yhteydenotto on koskenut sitä, että myyjä kiistää vastuunsa, koska auto on viety maasta pois.
  • Käytettyjen autojen kohdalla virhevastuuta ei voi Ruotsissa sopimusehdoin esimerkiksi rajata vuoteen, vaan se on aina kolme vuotta.

Voiko jo korjauttaa? Milloin sitten voi korjauttaa auton, jos se on viallinen?  Tämä on usein meiltä kysytty kysymys ja se on hyvin tapauskohtaista. Yleisesti ottaen kuluttajan on kuitenkin osoitettava, että hän on tehnyt asianmukaisen valituksen myyjälle ensin ja voi siten osoittaa, että myyjälle on annettu tarpeeksi tietoa ja aikaa valituksen käsittelemiseen. Jos myyjä ei vastaa tällaiseen reklamaation ollenkaan, voi auton korjauttaa, samoin kuin siinä tapauksessa, jos myyjä ehdottaa korjaustoimenpiteitä, jotka vievät hyvin kauan eikä kuluttaja voi olla ilman autoa niin pitkää aikaa. Tähän on kuitenkin hyvä vedota todisteellisesti myyjän suuntaan ennen korjausta.

Jos myyjä ei vastaa. Euroopan kuluttajakeskus tarjoaa sovitteluapua, mikäli ruotsalainen myyjäyritys ei vastaa viestiisi annetussa aikarajassa tai tarvitset apua myyjän vastauksen arvioimiseen. Emme tee asiakaskäyntejä kuluttajan luokse auton virheellisyyden selvittämiseksi, vaan arviointimme tapahtuu kuluttajan toimittaman kirjallisen aineiston (sähköpostit, sopimukset tms.) pohjalta. Siksi onkin tärkeää dokumentoida kaikki asiat mahdollisimman tarkkaan.

Myös Ruotsin riitalautakunta voi auttaa. Jos asia ei kuluttajan omalla yhteydenotolla yritykseen eikä Euroopan kuluttajakeskuksen sovittelukeinoin selviä, asian voi lähettää eteenpäin Ruotsiin tuomioistuimen ulkopuolisen tahon ratkaistavaksi. Ruotsissa on Suomen kuluttajariitalautakuntaa vastaava taho nimeltä ARN. Annamme kuluttajalle ohjeet, miten riita-asiansa saa ARN:n käsittelyyn. Käsittely on maksuton, mutta ratkaisusuosituksen saamisessa voi mennä kuukausia.

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 4/2019.