Ostopaikan vaikutus kanteennostopaikkaan rajat ylittävässä kaupassa

Brysselin I asetuksessa määritetään tuomioistuinten toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Kuluttajasopimuksia koskevissa asioissa kanne voidaan panna vireille myös kuluttajan kotipaikan tuomioistuimessa. Kuluttaja voi nostaa kanteen oman kotipaikkansa tuomioistuimessa, jos sopimus on tehty kuluttajan kotimaassa toimivan myyjän kanssa tai jos myyjä suuntaa toimintansa siihen maahan.

EU-tuomioistuimen tuore syksyllä 2013 antama ennakkoratkaisu (C‑218/12) koski tapausta, jossa saksalainen kuluttaja oli ostanut käytetyn auton Ranskassa sijaitsevasta autoliikkeestä. Myyjällä oli verkkosivut, jossa kerrottiin sekä liikkeen ranskalainen lankapuhelinnumero että saksalainen matkapuhelinnumero ja joiden alussa oli kansainvälinen suuntanumero. Kuluttaja teki kaupan autoliikkeessä, eikä tiennyt verkkosivuista.

Myöhemmin kuluttaja nosti auton takuuta koskevan kanteen saksalaisessa tuomioistuimessa. Kansallinen tuomioistuin pyysi tällöin EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua toimivaltaan liittyvään kysymykseen kuluttajan tekemän sopimuksen osalta. Saksan kansallinen tuomioistuin halusi tietää, täytyykö kuluttajan olla tietoinen myyjän verkkosivuista ja täytyykö sen olla vaikuttimena sopimuksen syntymiseen.

EU-tuomioistuimen ratkaisun mukaan kuluttajalla on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa tuomioistuimessa, vaikka hän on tehnyt sopimuksen autoliikkeessä tietämättä myyjän verkkosivuista.