Mitkä ovat laivamatkustajan oikeudet?

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja Euroopan kuluttajakeskus Suomessa järjestivät Viron kuluttajaviranomaisten kanssa yhteistapahtuman merimatkustajien oikeuksien puolesta 25.9.2013. Tapahtuma oli osa Euroopan komission kampanjaa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta laivaliikenteen matkustajan oikeuksista.

Tapahtuma pidettiin Helsingin ja Tallinnan satamissa, minkä lisäksi tempaus näkyi myös Tallinkin ja Eckerön laivoilla.

Korvaava matka reititettävä ilmaiseksi

Kerroimme laivamatkustajien oikeuksista viivästys- ja peruutustilanteissa ja haastattelimme kuluttajia heidän kokemistaan ongelmista. Kyselyymme vastasi yli sata matkustajaa. Kävi ilmi, että vain harva oli kuullut laivamatkustamista koskevasta asetuksesta, joka tuli voimaan vajaa vuosi sitten. Monelle tuli yllätyksenä, että vuoron peruuntuessa laivayhtiö ei saa periä lisämaksua korvaavasta laivamatkasta.

Lisätietoa laivamatkustajan oikeuksista saat Euroopan kuluttajakeskuksen verkkosivuilta ja
komission sivuilta (suomeksi), jossa voit ladata myös kätevän mobiilisovelluksen matkustajan oikeuksista.

Lue myös tempauksen yhteistiedote 25.9.2013.