Miksi lukea sopimusehdot verkko-ostoksilla?

Aina ei tule ajatelleeksi sitä, että kun esimerkiksi ostat kameran saksalaisesta verkkokaupasta, on kyse sopimuksen tekemisestä. Tällöin sovitaan muun muassa siitä, että myyjä lähettää kameran sovitussa toimitusajassa ja kameran pitää vastata verkkokaupan sivuilla annettuja tietoja. Kuluttajan on puolestaan maksettava sovittu hinta sovittuna ajankohtana.

Sopimus sitoo sekä myyjää, että kuluttajaa. Molempien on noudatettava sopimusehtojen velvoitteita, eikä kumpikaan osapuoli voi yleensä ilman erityistä syytä yksipuolisesti muuttaa sopimusta. Tämän vuoksi sopimusehtoja ei saa jättää lukematta. Erityisen tärkeää on tutustua sopimuksen kestoa koskevaan ehtoon tai muuten voi eteen tulla ikäviä yllätyksiä.

Luotettavalla myyjällä on verkkosivuillaan selkeät ja yksityiskohtaiset sopimusehdot. Niissä kannattaa huomio kiinnittää ainakin seuraaviin asioihin:

1. Myyjän tiedot. Vaikka verkkokaupalla olisikin suomenkieliset verkkosivut, saattaa se olla ulkomainen ja asiakaspalvelua tarjotaankin muulla kielellä kuin sillä, millä tilaus tehdään. Tästä on yleensä maininta sopimusehdoissa.

2. Toimitusaika. Milloin saat tilauksesi? Ellei toimitusaikaa ole sovittu, sinun tulee saada ostos ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

3. Lisämaksut. Myyjän on kerrottava tilattavan tuotteen kokonaishinta veroineen. Samoin on ennen tilausta ilmoitettava lisämaksut, jotka eivät sisälly kokonaishintaan ja toimituskuluihin.

4. Sopimuksen kesto. Onko kyse kertasopimuksesta, määräaikaisesta vai toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta? Useimmissa edullisissa tutustumistarjouksissa tai ilmaisnäytteissä on itse asiassa kyse hintavista määräaikaisista tilauksista.

5. Peruuttamisoikeus. Verkkokaupassa valtaosalla tuotteista on 14 päivän lakisääteinen peruuttamisoikeus. Verkkokaupat saattavat tarjota myös pidempää peruutusaikaa. Ellei ehdoissa ole mainintaa siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, jos hän peruuttaa sopimuksen, ei näitä kuluja saa häneltä veloittaa.

6. Virhevastuu ja takuu.
 EU-maissa on yhtenäinen kuluttajansuojan vähimmäistaso tuotteiden virhetilanteissa. Lakisääteisen virhevastuun lisäksi myyjä tai muu taho saattaa antaa takuun.

7. Tieto riidanratkaisuelimistä. Kertooko myyjä riidanratkaisuelimestä tai muusta tahosta, johon kuluttaja voi saattaa myyjää koskevan riita-asiansa käsiteltäväksi? Verkkokaupan on lisäksi laitettava verkkosivustolleen ODR-foorumin linkki. Myyjä, joka ilmoittaa sopimusehdoissaan ja verkkosivullaan edellä mainituista asioista, on todennäköisesti luotettava kauppakumppani.

Lue lisää:

Ennen kuin ostat verkkosivuillamme.
Verkko-ostamisen muistilista verkkosivuillamme.