Lukijatutkimuksen tulokset

Selvitimme kesällä 2017 Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjeen lukijoiden mielipiteitä uutiskirjeestä. Lukijatutkimukseen vastasi 93 henkilöä. Lähes kaikki vastaajat kokivat uutiskirjeen hyödylliseksi ja kertoivat saavansa uutiskirjeestä apua ja neuvoja.

Lukijatutkimuksen vastaajista 87 % koki uutiskirjeen hyödylliseksi. Uutiskirjeen tärkeimmäksi anniksi mainittiin tiedon saaminen ajankohtaisista ja uusista asioista. Uutiskirjeissä julkaistuista jutuista etenkin digiasioita ja matkailua käsittelevät jutut koettiin erittäin hyödyllisinä.

Vastaajat luonnehtivat uutiskirjettä myös asiantuntevaksi (74 % vastaajista) ja ajankohtaiseksi (67 %). Yli puolet vastaajista piti uutiskirjeen juttuja helppotajuisina ja uutiskirjettä kokonaisuudessaan mielenkiintoisena.

Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirje tarjoaa apua kuluttajana toimimiseen ja omien työtehtävien kannalta hyödyllistä tietoa. Lähes puolet vastaajista kertoi lukevansa uutiskirjettä yksittäisinä kansalaisina tai kuluttajina. Toiseksi suurin lukijaryhmä koostui yritysten henkilöstöstä.

Lukijakunnan monipuolisuus näkyi myös siinä, millaista hyötyä vastaajat saivat uutiskirjeestä ja sama juttu saattoi palvella erilaisia tiedontarpeita. Esimerkiksi kuluttajat kertoivat saaneensa uutiskirjeestä neuvoja verkkokaupoista ostamiseen. Kauppiaat puolestaan kertoivat hyödyntävänsä tietoja myyjän roolissa.

Kyselyyn vastaajat olivat erittäin kiinnostuneita Euroopan kuluttajakeskuksen toimintaohjeista ajankohtaisiin tilanteisiin, kuluttajille suunnatuista vinkkilistoista sekä Euroopan unionin tasoisesta kuluttajansuojalainsäädännöstä ja sen muutoksista.

Osa vastaajista toivoi uutiskirjeen ilmestyvän nykyistä useammin (nykyään 4/vuosi) tai tietoiskuviestejä uutiskirjeiden välillä. Ajantasaisinta ja tuoreinta tietoa saa parhaiten seuraamalla Euroopan kuluttajakeskusta Twitterissä (@eccfinland) tai Facebookissa (fb.com/Euroopankuluttajakeskus). Tietoa Euroopan kuluttajakeskuksen toiminnasta löydät verkkosivuiltamme.

Lukijatutkimuksen tuloksia hyödynnetään uutiskirjeen teossa ja kehittämisessä syksystä 2017 alkaen. Lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin Mondo-lehden vuosikerta ja palkinto on toimitettu voittajalle.

Euroopan kuluttajakeskus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta!