Lentojen vakiokorvausratkaisuja

EU-lainsäädäntö (asetus EY 261/2004) takaa matkustajalle lennon viivästys- ja peruutustilanteessa oikeuden niin sanottuun vakiokorvaukseen tietyin edellytyksin.

Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vakiokorvaukseen, jos lentoyhtiö osoittaa, että lennon peruutus tai viivästys johtui olosuhteista, joihin lentoyhtiö ei ole voinut vaikuttaa.

Kuluttajariitalautakunta on linjannut vakiokorvauksia kahdessa tuoreessa maaliskuussa 2014 antamassaan ratkaisussa, joissa kummassakaan se ei suosittanut hyvitysten maksamista kuluttajille.

Lento 7 tuntia myöhässä tuulilasin säröytymisen vuoksi

Lento Thaimaan Phuketista Helsinkiin viivästyi seitsemän tuntia. Viivästyksen aiheuttanut rikkoutunut tuulilasi ei kuitenkaan säröytynyt ennen kyseistä lentoa, vaan jo pari päivää ja useampaa lentoa aikaisemmin. Kyseessä oli niin sanottu seurannaisvaikutus. Lautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että voidakseen tehokkaasti vedota seurannaisvaikutuksiin, lentoyhtiön on annettava selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyi estääkseen lentojen viivästymisen ja mistä alkuperäinen lennon viivästyminen johtui.

Lentoyhtiön selvityksen perusteella lautakunta katsoi, että lennon viivästyminen oli seurausta poikkeuksellisista olosuhteista, eikä suosittanut asiassa hyvitystä.

Lue koko ratkaisu: Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu 5.3.2014

Lento yli 30 tuntia myöhässä salaman iskun vuoksi

Matkustajilla ei ollut oikeutta EU-asetuksen mukaiseen vakiokorvaukseen Japanista Nagoyasta Helsinkiin matkanneen lennon viivästyttyä noin 31 tuntia ja 40 minuuttia, kun syy lennon viivästykselle oli edellisen Helsinki−Nagoya –lennon laskeutumisvaiheessa tapahtunut salamanisku, joka rikkoi lentokoneen tutkan.

Lautakunta piti salaman osumista lentokoneeseen tapahtumana, joka ei liittynyt lentoyhtiön tavanomaiseen toimintaan ja joka ei ollut lentoyhtiön hallittavissa.

Lautakunta katsoi, että lentoyhtiö oli tässä tapauksessa osoittanut lennon viivästymisen johtuneen asetuksessa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista. Matkustajilla ei siten ollut oikeutta asetuksen mukaiseen vakiokorvaukseen.

Lue koko ratkaisu: Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu 7.3.2014

Lue myös uutiskirjeessämme 1/2014 julkaistu juttu lentomatkustajan oikeuksista ja tyypillisen vakiokorvausprosessin etenemisestä: Lentomatkustajan oikeudet koetuksella